เวอร์ชันของ Whitepaper

ประวัติการอัปเดตและคำจัดกัดความรับผิดชอบ

เวอร์ชัน 0.5

 • วันที่ปล่อย : 13 สิงหาคม ค.ศ. 2021

 • จุดประสงค์ : เอกสารทางการฉบับแรกที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นที่สนใจ

 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.6

 • วันที่ปล่อย : 21 กันยายน ค.ศ. 2021

 • จุดประสงค์ : อัปเดตดีไซน์และเนื้อหาภายในเกมบางส่วน ได้แก่

  • ภาพแผนที่โลกของเกม (World map),

  • ภาพหน้าจอปรับแต่งตัวละคร (Character customization),

  • ระบบพลังงาน (Energy)

  • ระบบหินนำทาง (Lodestone)

  • แก้ภาษาและคำพูดที่ใช้ในเอกสาร

  • และอื่นๆ

 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.7

 • วันที่ปล่อย : 1 ตุลาคม ค.ศ. 2021

 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการทดสอบ CBT และอัปเดตเนื้อหาภายในเกมเพื่อรองรับการเปิดทดสอบ Closed Beta Test ครั้งที่ 1 ได้แก่

  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)

  • คู่มือการเล่น Closed Beta Test

  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ

 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0

 • วันที่ปล่อย : 25 ตุลาคม ค.ศ. 2021

 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการเข้าร่วม Early Access และอัพเดตเนื้อหาภายใน Whitepaper เพื่อรองรับการเปิด Early Access มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดต่างๆ ได้แก่

  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)

  • นโยบายฟรีค่าแก๊ส

  • เทคโนโลยี

  • คู่มือการเล่น Early Access

  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.1

 • วันที่ปล่อย : 29 ธันวาคม ค.ศ. 2021

 • จุดประสงค์ : แก้ไขจำนวนของที่ออกจากกล่อง Gift Box ได้แก่ The Crossing Box, Floral Woods Box และ Pine Valley Box

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.2

 • วันที่ปล่อย : 6 มกราคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Rainbow Egg

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.3

 • วันที่ปล่อย : 12 มกราคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Angelic Box

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.5

 • วันที่ปล่อย : 31 มีนาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลฟาร์ม Cow-LUMI ตารางมอนส์เตอร์และตารางการตีบวกอุปกรณ์

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.6

 • วันที่ปล่อย : 27 เมษายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : อัปเดต Roadmap และ Marketplace ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และเพิ่มข้อมูล Magma Golem

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.7

 • วันที่ปล่อย : 30 มิถุนายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล ฟาร์ม V.2, NFT Staking, Logky-Logky และอัพเดตข้อมูลไอเท็มดรอปของ Monster

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.8

 • วันที่ปล่อย : 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล LUMI Stem และ ฟาร์ม Cow-LUMI V.2

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.9

 • วันที่ปล่อย : 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ (Breeding) Logky-Logky

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.10

 • วันที่ปล่อย : 11 สิงหาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลสกิล อัปเดตข้อมูลมอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป อัปเดตฟาร์มใหม่

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.11

 • วันที่ปล่อย : 25 สิงหาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : ปรับค่า Resistance ของมอนสเตอร์ และเพิ่มปริมาณการดรอปของไอเท็มจำพวกแร่

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.12

 • วันที่ปล่อย : 12 กันยายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลระบบ DAO และ Ozzy Ozzy

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.13

 • วันที่ปล่อย : 29 กันยายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล ฟาร์ม LKKUB V.2 และฟาร์ม BUBBLE-LKKUB-NFT

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.14

 • วันที่ปล่อย : 30 กันยายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลระบบตกปลา

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.15

 • วันที่ปล่อย : 14 ตุลาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องเบ็ดตกปลา, การตีบวกเบ็ดตกปลา, Fish Pond และแก้ไขเวลาเน่าของ Fish Food

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.16

 • วันที่ปล่อย : 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่อง Orange Box

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.17

 • วันที่ปล่อย : 2 ธันวาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล และ แก้ไข กติกากิจกรรมตกปลา

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.18

 • วันที่ปล่อย : 15 ธันวาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่อง Mystic และ กติกาบิงโก

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.19

 • วันที่ปล่อย : 27 ธันวาคม ค.ศ. 2022

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล NPCs และ กล่อง Chestnut เพิ่มรูปภาพประกอบข้อมูลต่างๆ

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.20

 • วันที่ปล่อย : 2 เมษายน ค.ศ. 2023

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล Companions

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.21

 • วันที่ปล่อย : 12 เมษายน 2023

 • จุดประสงค์ : เพิ่มรูปภาพ monster ข้อมูลฟาร์ม Blueberry และ Token KAP-20

 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.1.0

 • วันที่ปล่อย : 28 มิถุนายน 2023

 • จุดประสงค์ : ปรับข้อมูลตัวคูณต่างๆให้ตรงกับตัวเกมปัจจุบัน เพิ่มข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ Town Square, พื้นที่สำหรับ Multiplayer, พื้นที่บ้านและระบบแต่งบ้าน เพิ่มรายละเอียดของผลผลิตชนิดใหม่และฟาร์มทรัพยากร

เวอร์ชัน 1.1.1

 • วันที่ปล่อย : 09 ตุลาคม 2023

 • จุดประสงค์ : ปรับข้อมูลต่างๆให้ตรงกับตัวเกมปัจจุบัน เพิ่มรายละเอียดตั๋ว Aquarium ll และ กล่องใหม่

เวอร์ชัน 1.1.2

 • วันที่ปล่อย : 16 พฤศจิกายน 2023

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ Mini Game Grasshopper และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชัน 1.1.3

 • วันที่ปล่อย : 10 มกราคม 2024

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลฟาร์ม Mimic-LGill และกล่อง Pandora Box 1

เวอร์ชัน 1.1.4

 • วันที่ปล่อย : 31 มกราคม 2024

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลมอนส์เตอร์ใหม่ 12 ตัว และสกิลใหม่ 3 สกิล Vampiric Fang, Shock Nova และ Inner Spirit และ แผนที่ใหม่ Pandora Island Bamboo Forest, Naga Temple และ Kailash Peak เพิ่มข้อมูลฟาร์มเมล็ด Chicken และ Chicken Food ปรับข้อมูลตัวคูณของฟาร์มต่างๆให้ตรงกับตัวเกม

เวอร์ชัน 1.1.5

 • วันที่ปล่อย : 28 มีนาคม 2024

 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลมอนส์เตอร์ใหม่ 6 ตัว

เวอร์ชัน 1.1.6

 • วันที่ปล่อย : 30 พฤษภาคม 2024

 • จุดประสงค์ : แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน

Last updated