เวอร์ชันของ Whitepaper
ประวัติการอัพเดทและคำจัดกัดความรับผิดชอบ

เวอร์ชัน 0.5

 • วันที่ปล่อย : 13 สิงหาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เอกสารทางการฉบับแรกที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นที่สนใจ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.6

 • วันที่ปล่อย : 21 กันยายน ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : อัพเดตดีไซน์และเนื้อหาภายในเกมบางส่วน ได้แก่
  • ภาพแผนที่โลกของเกม (World map),
  • ภาพหน้าจอปรับแต่งตัวละคร (Character customization),
  • ระบบพลังงาน (Energy)
  • ระบบหินนำทาง (Lodestone)
  • แก้ภาษาและคำพูดที่ใช้ในเอกสาร
  • และอื่นๆ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.7

 • วันที่ปล่อย : 1 ตุลาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการทดสอบ CBT และอัพเดตเนื้อหาภายในเกมเพื่อรองรับการเปิดทดสอบ Closed Beta Test ครั้งที่ 1 ได้แก่
  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)
  • คู่มือการเล่น Closed Beta Test
  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0

 • วันที่ปล่อย : 25 ตุลาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการเข้าร่วม Early Access และอัพเดตเนื้อหาภายใน Whitepaper เพื่อรองรับการเปิด Early Access มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดต่างๆ ได้แก่
  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)
  • นโยบายฟรีค่าแก๊ส
  • เทคโนโลยี
  • คู่มือการเล่น Early Access
  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.1

 • วันที่ปล่อย : 29 ธันวาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : แก้ไขจำนวนของที่ออกจากกล่อง Gift Box ได้แก่ The Crossing Box, Floral Woods Box และ Pine Valley Box
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.2

 • วันที่ปล่อย : 6 มกราคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Rainbow Egg
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.3

 • วันที่ปล่อย : 12 มกราคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Angelic Box
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.5

 • วันที่ปล่อย : 31 มีนาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลฟาร์ม Cow-LUMI ตารางมอนส์เตอร์และตารางการตีบวกอุปกรณ์
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.6

 • วันที่ปล่อย : 27 เมษายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : อัพเดต Roadmap และ Marketplace ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และเพิ่มข้อมูล Magma Golem
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์