เวอร์ชันของ Whitepaper
ประวัติการอัปเดตและคำจัดกัดความรับผิดชอบ

เวอร์ชัน 0.5

 • วันที่ปล่อย : 13 สิงหาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เอกสารทางการฉบับแรกที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นที่สนใจ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.6

 • วันที่ปล่อย : 21 กันยายน ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : อัปเดตดีไซน์และเนื้อหาภายในเกมบางส่วน ได้แก่
  • ภาพแผนที่โลกของเกม (World map),
  • ภาพหน้าจอปรับแต่งตัวละคร (Character customization),
  • ระบบพลังงาน (Energy)
  • ระบบหินนำทาง (Lodestone)
  • แก้ภาษาและคำพูดที่ใช้ในเอกสาร
  • และอื่นๆ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 0.7

 • วันที่ปล่อย : 1 ตุลาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการทดสอบ CBT และอัปเดตเนื้อหาภายในเกมเพื่อรองรับการเปิดทดสอบ Closed Beta Test ครั้งที่ 1 ได้แก่
  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)
  • คู่มือการเล่น Closed Beta Test
  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ
 • หมายเหตุ : ถึงแม้รายละเอียดบางจุดได้ถูกบรรจุใส่เกมเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางส่วนที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0

 • วันที่ปล่อย : 25 ตุลาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : เพิ่มเติมคู่มือการเข้าร่วม Early Access และอัพเดตเนื้อหาภายใน Whitepaper เพื่อรองรับการเปิด Early Access มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดต่างๆ ได้แก่
  • ข้อมูลกล่องของขวัญ (Giftbox)
  • นโยบายฟรีค่าแก๊ส
  • เทคโนโลยี
  • คู่มือการเล่น Early Access
  • รายละเอียดเล็กน้อยอื่นๆ
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.1

 • วันที่ปล่อย : 29 ธันวาคม ค.ศ. 2021
 • จุดประสงค์ : แก้ไขจำนวนของที่ออกจากกล่อง Gift Box ได้แก่ The Crossing Box, Floral Woods Box และ Pine Valley Box
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.2

 • วันที่ปล่อย : 6 มกราคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Rainbow Egg
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.3

 • วันที่ปล่อย : 12 มกราคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลกล่องของขวัญ Angelic Box
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.5

 • วันที่ปล่อย : 31 มีนาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลฟาร์ม Cow-LUMI ตารางมอนส์เตอร์และตารางการตีบวกอุปกรณ์
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.6

 • วันที่ปล่อย : 27 เมษายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : อัปเดต Roadmap และ Marketplace ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และเพิ่มข้อมูล Magma Golem
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.7

 • วันที่ปล่อย : 30 มิถุนายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล ฟาร์ม V.2, NFT Staking, Logky-Logky และอัพเดตข้อมูลไอเท็มดรอปของ Monster
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.8

 • วันที่ปล่อย : 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล LUMI Stem และ ฟาร์ม Cow-LUMI V.2
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.9

 • วันที่ปล่อย : 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ (Breeding) Logky-Logky
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.10

 • วันที่ปล่อย : 11 สิงหาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลสกิล อัปเดตข้อมูลมอนส์เตอร์และไอเท็มดรอป อัปเดตฟาร์มใหม่
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.11

 • วันที่ปล่อย : 25 สิงหาคม ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : ปรับค่า Resistance ของมอนสเตอร์ และเพิ่มปริมาณการดรอปของไอเท็มจำพวกแร่
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.12

 • วันที่ปล่อย : 12 กันยายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลระบบ DAO และ Ozzy Ozzy
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.13

 • วันที่ปล่อย : 29 กันยายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูล ฟาร์ม LKKUB V.2 และฟาร์ม BUBBLE-LKKUB-NFT
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์

เวอร์ชัน 1.0.14

 • วันที่ปล่อย : 30 กันยายน ค.ศ. 2022
 • จุดประสงค์ : เพิ่มข้อมูลระบบตกปลา
 • หมายเหตุ : เนื่องจากตัวเกมยังเป็น Early Access และอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของเกมยังสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความยั่งยืนของโปรเจกต์
Copy link
On this page
เวอร์ชัน 0.5
เวอร์ชัน 0.6
เวอร์ชัน 0.7
เวอร์ชัน 1.0
เวอร์ชัน 1.0.1
เวอร์ชัน 1.0.2
เวอร์ชัน 1.0.3
เวอร์ชัน 1.0.5
เวอร์ชัน 1.0.6
เวอร์ชัน 1.0.7
เวอร์ชัน 1.0.8
เวอร์ชัน 1.0.9
เวอร์ชัน 1.0.10
เวอร์ชัน 1.0.11
เวอร์ชัน 1.0.12
เวอร์ชัน 1.0.13
เวอร์ชัน 1.0.14