โลกของเกม

ออกผจญภัยในโลกของเกมเพื่อค้นพบสินทรัพย์ล้ำค่า

ภาพรวม

Morning Moon Village คือเกมรูปแบบเล่นคนเดียว (Single-player) ที่แผนที่และรายละเอียดในโลกของผู้เล่นแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป โดยแผนที่ในเกมส่วนหนึ่งจะเหมือนกันสำหรับผู้เล่นทุกคน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะถูกสุ่มสร้างขึ้นมาไม่ซ้ำกัน โลกของเกม Morning Moon ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองพื้นที่หลักให้ผู้เล่นผจญภัย ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้าน และพื้นที่ป่า โดยทั้งสองพื้นที่จะเชื่อมต่อกันตามภาพประกอบ

พื้นที่หมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้านจะมีหน้าตาเหมือนกันสำหรับผู้เล่นทุกคนตั้งแต่เริ่มเกม และผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหมู่บ้านได้

พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่า คือพื้นที่ภายนอกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้และพื้นที่ตายตัว โดยสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของต่าง ๆ จะถูกสุ่มสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าสู่พื้นที่ป่า

  • พื้นที่ตายตัว: คือพื้นที่ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกันสำหรับผู้เล่นทุกคน เช่น พื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทางเดิน ประตูวาร์ป หรือพื้นที่ทางธรรมชาติอย่าง แม่น้ำ หน้าผา หรือถ้ำ ผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำลายพื้นที่เหล่านี้ได้ นอกจากจะมีโอกาสพิเศษที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถแก้ไขได้

  • พื้นที่เปลี่ยนแปลงได้: คือวัตถุหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ถูกสุ่มสร้างขึ้นมาในพื้นที่ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ หรือหีบสมบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เล่นสามารถทำลายหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุเหล่านี้ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลและกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าจะถูกสร้างและตรวจสอบบนเครือข่ายบล็อกเชน แต่ข้อมูลบางส่วนจะถูกเก็บไว้ภายนอกบล็อกเชนเช่นกัน

Last updated