กล่อง The Crossing
เกี่ยวกับกล่อง The Crossing
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance %
Wood
100
-
7.00%
Stone
100
-
7.00%
Grass
120
-
7.00%
Tomato Seed
10
-
7.00%
Corn Seed
10
-
7.00%
Cabbage Seed
10
-
7.00%
Red Apple
20
Common
2.50%
Green Apple
10
Common
3.00%
Banana
10
Rare
5.00%
Mangosteen
4
Epic
5.00%
Primrose
12
Common
3.00%
Tulip
8
Common
3.00%
Amber
1
Common
5.00%
Pearl
1
Common
5.00%
Jade
1
Common
5.00%
Onyx
1
Common
5.00%
Amethyst
1
Rare
2.50%
Aquamarine
1
Rare
2.50%
Topaz
1
Rare
2.50%
Greatsword
1
Rare
6.00%
Wild Cobra
1
Epic
2.50%
Blinder
1
Legendary
0.50%
Copy link