กล่อง The Crossing

เกี่ยวกับกล่อง The Crossing

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Name

Amount

Rarity

Chance %

Wood

100

-

7.00%

Stone

100

-

7.00%

Grass

120

-

7.00%

Tomato Seed

10

-

7.00%

Corn Seed

10

-

7.00%

Cabbage Seed

10

-

7.00%

Red Apple

20

Common

2.50%

Green Apple

10

Common

3.00%

Banana

10

Rare

5.00%

Mangosteen

4

Epic

5.00%

Primrose

12

Common

3.00%

Tulip

8

Common

3.00%

Amber

1

Common

5.00%

Pearl

1

Common

5.00%

Jade

1

Common

5.00%

Onyx

1

Common

5.00%

Amethyst

1

Rare

2.50%

Aquamarine

1

Rare

2.50%

Topaz

1

Rare

2.50%

Greatsword

1

Rare

6.00%

Wild Cobra

1

Epic

2.50%

Blinder

1

Legendary

0.50%

Last updated