กล่อง Otherworldly

เกี่ยวกับกล่อง Otherworldly

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Blueberry Seed

5

8%

Empty Bottle

25

10%

Silver Key

5

10%

Honey

25

10%

Fruit Salad

5

10%

Automata Mask

1

20%

Garun's Earring

1

20%

Automata Headgear

1

5%

Garun's Tiara

1

5%

Automata Wing

1

1%

Garun's Halo

1

1%

Last updated