อื่นๆ

ไอเท็มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบชื่อการใช้งานAddress

Silver Key

เปิดกล่องที่พบในป่า

0x73D05F935534918bbc87cB353928CB957ed03697

Breeding Elixir

ใช้เพื่อผสม Logky-Logy

0xa8b13D8f97155aE201a7B1F866cD2E374e09a806

Breeding Foam

ใช้เพื่อผสม Ozzy Ozzy

0x7b4b3fb933aa773f6ACDE8e218290A628089aE67

Mystic Ticket

สามารถนำไปแลกของรางวัลอื่นๆ

0xbb26E4f5EfA7fe482216371bbDcd9C8D3Efc32F2

Bingo Ticket

สะสมให้ครบ 100 ใบ สามารถนำไปแลกการ์ด Bingo ได้

0x63384aAc31fa9d821ef9BC32540272e2b6119a24

Aquarium Ticket I

นำไปแลก แลก Aquarium Box I ที่นำไปใช้ กับ Aquarium

0x93462205F9f731ba991cEbA6cfB9dcfa1596430c

Otherworldly Dust

นำไปแลก Otherworldly Box ที่จะให้ Cosmetic พิเศษ

0x391142252fd7dff3Ca6DBb8d39b7a454f3C4d208

Conjuring Chest

นำไปแลก Otherworldly Box ที่จะให้ Cosmetic พิเศษ

0xd66e3ab054e056cC33bf7A39864eCB474FA9aC9d

Aquarium Ticket Il

นำไปแลก แลก Aquarium Box Il ที่นำไปใช้ กับ Aquarium

0xa7fCf8d00Ff8F450039595C5782420dB4fC1Bab9

Last updated