ไข่ Logky-Egg

เกี่ยวกับ Logky-Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

สุ่มฟัก Logky-Logky ระดับ Common 1 ตัว ที่มีใบอย่างน้อยหนึ่งข้าง มีจำนวน 14,500 แบบที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง Logky-Logky ระดับ Common นั้นจะเป็นตัวที่มีชิ้นส่วนไม่ครบ คือมีชิ้นส่วนที่หายไปอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง โดยระบบจะสุ่มให้ Logky-Logky ออกครบตามจำนวนในรอบนั้นก่อน แล้วจึงค่อยวนไปออกซ้ำในรอบถัดไป

Last updated