กล่อง Aquarium Il

เกี่ยวกับกล่อง Aquarium Il

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Fish Food

1200

12%

Steel Bait

5

12%

Crystal Bait

3

12%

Mangosteen

7

12%

Fruit Salad

3

12%

Aquarium Shrimp

1

15%

Aquarium Crap

1

10%

Aquarium Betta

1

10%

Aquarium Skeleton Fish

1

2.5%

Aquarium Piranya

1

2.5%

Last updated