กล่อง Elemental Weapon

เกี่ยวกับกล่อง Elemental weapon

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

NameAmountChance%

Lesser Health Potion

100

12%

Health Potion

100

8%

Silver Key

50

6%

Lucent Tear

1

3%

Noxious Fang

1

3%

Golem Heart

1

3%

Treant Spirit

1

3%

Storm Blade

1

10%

Frost Blade

1

10%

Flame Blade

1

10%

Venom Blade

1

10%

Volcanic Sword

1

5%

Arctic Sword

1

5%

Galvanic Sword

1

5%

Plague Sword

1

5%

Vibrant Rapier

1

2%

Last updated