กล่อง Verdant Box

เกี่ยวกับกล่อง Verdant Box

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Last updated