กล่อง Pine Valley

เกี่ยวกับกล่อง Pine Valley

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Name

Amount

Rarity

Chance%

Wood

120

-

7.00%

Stone

120

-

7.00%

Grass

120

-

7.00%

Tomato Seed

10

-

7.00%

Corn Seed

10

-

7.00%

Cabbage Seed

10

-

7.00%

Red Apple

15

Common

2.50%

Green Apple

15

Common

3.00%

Banana

10

Rare

5.00%

Mangosteen

5

Epic

5.00%

Primrose

12

Common

3.00%

Tulip

8

Common

3.00%

Amber

1

Common

5.00%

Pearl

1

Common

5.00%

Jade

1

Common

5.00%

Onyx

1

Common

5.00%

Amethyst

1

Rare

2.50%

Aquamarine

1

Rare

2.50%

Topaz

1

Rare

2.50%

Apple Archer

1

Rare

6.00%

Ruse Glasses

1

Epic

2.50%

Traveler Bag

1

Legendary

0.50%

Last updated