ระบบบริหารแบบกระจายศูนย์

ร่วมโหวตเพื่ออนาคตของหมู่

เกริ่นนำ

คุณเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมของเกม Morning Moon Village โดยผู้ถือครองโทเคน LUMI ทุกคนจะสามารถฝาก LUMI เพื่อเข้าร่วมการลงคะแนนเสียง (Vote) และบริหารเงินกองกลางครึ่งหนึ่งของเกมซึ่งได้มาจากการเก็บภาษี และส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าภายในเกมได้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกโหวตเนื้อหาและระบบใหม่ๆ ที่อยากให้มีในเกม หรือกำหนดรูปแบบการซื้อโทเคน LUMI กลับคืนเพื่อทำลาย (burn) ทิ้ง หรือปรับสมดุลของระบบต่างๆภายในเกม จากระบบบริหารแบบ DAO ได้อีกด้วย

กติกาและขั้นตอนการโหวต

 1. ผู้เล่นสามารถอ่านรายละเอียดข้อเสนอและเข้าร่วมการโหวตได้ที่ตัวละคร Haru

 2. ผู้เล่นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

 3. ผู้เล่นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียง Voting power ไม่เท่ากัน โดย Total Voting power จะเท่ากับ จำนวน LUMI ที่มีอยู่ในกระเป๋า รวมกับจำนวน LUMI Stem ที่ stake อยู่ในฟาร์มวัว Cow-LUMI

 4. การเปิดให้ลงคะแนนเสียงสำหรับข้อเสนอใดๆ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 2 รอบ

  • รอบที่ 1 จะเป็นรอบที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลือกได้อย่างอิสระ และสามารถกดยกเลิกการโหวตเพื่อรับ Voting power คืน หรือเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกได้

  • รอบที่ 2 หากผู้เล่นยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงในรอบที่ 1 ผู้เล่นจะสามารถเลือกลงคะแนนเสียงให้ตัวเลือกใดก็ได้ในรอบนี้ แต่ถ้าผู้เล่นได้เลือกลงคะแนนเสียงให้กับตัวเลือกใดในรอบที่ 1 ไปแล้ว ผู้เล่นจะสามารถทำได้เพียงการเพิ่มคะแนนเสียง Voting power ให้กับตัวเลือกเดิมเท่านั้น ผู้เล่นจะไม่สามารถกดยกเลิกการโหวตหรือเปลี่ยนตัวเลือกได้ในรอบนี้

 5. ขั้นตอนการโหวต

  1. ผู้เล่นเลือกตัวเลือกที่ต้องการลงคะแนนเสียงให้

  2. ผู้เล่นเลือกจำนวน Voting power ที่ต้องการใช้ในการโหวต โดยไม่สามารถใส่ได้มากกว่าจำนวน Total Voting power ที่ปรากฎ หากใส่ Voting power มากกว่าจำนวน LUMI Stem ที่ stake อยู่ในฟาร์มวัว ผู้เล่นจะต้องถูกล็อค LUMI เพิ่ม

  3. กด submit คะแนนเสียงและกดยืนยันการล็อค LUMI (ถ้ามี) เพื่อเสร็จสิ้นการโหวต

 6. ในระหว่างการลงคะแนนเสียงรอบที่ 1 ผู้เล่นสามารถกลับมากดยกเลิกการโหวตเพื่อรับ LUMI คืนได้ (ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไปแล้ว ผู้เล่นจะต้องกดยกเลิกการโหวต ก่อน แล้วค่อย submit คะแนนเสียงใหม่)

 7. เมื่อหมดเวลาของการโหวตรอบที่ 2 แล้ว ผู้เล่นสามารถกลับมากดรับ LUMI คืนได้ (Claim LUMI)

  • เมื่อผู้เล่นกด Claim LUMI กลับคืนไปแล้ว ผู้เล่นจะไม่สามารถเห็นตัวเลือกที่ตัวเองเคยลงคะแนนเสียงไว้ได้อีก

 8. เมื่อมีข้อเสนอการลงคะแนนเสียงมาใหม่ หากผู้เล่นยังไม่ได้กด Claim LUMI กลับคืนจากการโหวตครั้งก่อนหน้า ผู้เล่นจะไม่สามารถทำการโหวตข้อเสนอใหม่ได้

 9. การเปิดให้ลงคะแนนเสียงจะถือว่าสำเร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่ทำให้การโหวตสำเร็จได้ถูกต้องครบถ้วน

ข้อเสนอเพื่อขอการลงมติคะแนนเสียง

ข้อเสนอสามารถมาได้จาก 2 ทาง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอที่เสนอโดยทีมนักพัฒนาเกม ข้อเสนอประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตั้งข้อเสนอก่อน

 2. ข้อเสนอที่เสนอโดยชุมชนผู้เล่นเกม ข้อเสนอประเภทนี้จะต้องผ่านกระบวนการตั้งข้อเสนอและจะต้องได้รับคะแนนเสียงที่เพียงพอจากชุมชนผู้เล่นเกมก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศอีกครั้งในอนาคต

เงื่อนไขที่ทำให้การโหวตสำเร็จ

การโหวตแต่ละครั้งอาจจะมีเงื่อนไขในการนำผลลัพธ์ไปดำเนินการต่อที่ไม่เหมือนกัน โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกแสดงอยู่ในรายละเอียดของการโหวตทุกครั้ง หากเงื่อนไขบางข้อไม่ลุล่วงสมบูรณ์ การโหวตครั้งนั้นอาจถือเป็นโมฆะ หรือถูกดำเนินการแค่บางส่วน หรืออาจไม่ถูกดำเนินการต่อเลย ผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของการโหวตให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนการโหวต

Last updated