ระบบบริหารแบบกระจายศูนย์
ร่วมโหวตเพื่ออนาคต
คุณเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมของเกม Morning Moon Village โดยผู้ถือครองโทเคน LUMI ทุกคนจะสามารถฝาก LUMI เพื่อเข้าร่วมการโหวตและบริหารเงินกองกลางครึ่งหนึ่งของเกมซึ่งได้มาจากการเก็บภาษี และส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าภายในเกมได้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกโหวตเนื้อหาและระบบใหม่ๆ ที่อยากให้มีในเกม หรือกำหนดรูปแบบการซื้อโทเคน LUMI กลับคืนเพื่อทำลาย (burn) ทิ้ง หรือปรับสมดุลของระบบต่างๆภายในเกม จากระบบบริหารแบบ DAO ได้อีกด้วย
ข้อมูลในส่วนนี้จะมาเพิ่มเติมภายในปี ค.ศ. 2022
Copy link