ไข่ Leafless Logky-Egg
เกี่ยวกับ Leafless Logky-Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
สุ่มฟัก Logky-Logky ระดับ Common 1ตัว ที่ไม่มีใบทั้งสองข้าง มีจำนวน 900 แบบที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง Logky-Logky ระดับ Common นั้นจะเป็นตัวที่มีชิ้นส่วนไม่ครบ คือมีชิ้นส่วนที่หายไปอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง โดยระบบจะสุ่มให้ Logky-Logky ออกครบตามจำนวนในรอบนั้นก่อน แล้วจึงค่อยวนไปออกซ้ำในรอบถัดไป
Copy link