การฝาก NFT

ฝาก NFT เพื่อเร่งให้ผลผลิตงอกเงย

ใน Morning Moon Village ผู้เล่นสามารถใช้พลังงานเพื่อผจญภัยในพื้นที่ป่า ซึ่งผู้เล่นจะมีโอกาสค้นพบสินทรัพย์ NFT ซึ่ง NFT บางชนิดจะมีความสามารถพิเศษที่สนับสนุนการทำฟาร์มให้มีผลกำไรมากขึ้น ทำได้โดยการฝาก NFT ไว้ในสิ่งก่อสร้าง/สิ่งของ และ NFT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรของฟาร์ม ผู้เล่นที่มีเงินลงทุนน้อยกว่าอาจทำผลกำไรได้มากกว่าผู้เล่นที่มีเงินลงทุนมากกว่าหากใช้ NFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในเกมจะมี NFT หลากหลายแบบให้เรียกใช้ แต่ละแบบก็จะมีความสามารถพิเศษที่สนับสนุนการทำฟาร์มแตกต่างกันออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เมนู NFT Staking

pageNFT Staking

Last updated