กล่อง Mystic

เกี่ยวกับกล่อง Mystic Box

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

กล่องมีจำนวนจำกัด = 1440 กล่อง โดยเมื่อของในกล่องถ้าออกครบจำนวน Total Supply แล้ว ของชิ้นนั้นจะไม่ออกอีกต่อไป

NameAmountTotal Supply

Empty Bottle

1

304

String

10

150

Fiberglass

4

150

Worm Bait

1

150

Fruit Bait

1

80

Steel Bait

1

80

Crystal Bait

1

70

Mangosteen

1

70

Fruit Salad

1

70

Golden Reed

1

70

Dream Lotus

1

70

Black Pearl

1

70

Rainbow Weed

1

70

Eclipse Ring

1

30

Dig Dragon NFT (Gen 0)

1

1

Silly Chicken Dig Dragon NFT

1

1

Funny Chicken Dig Dragon NFT

1

1

Happy Chicken Dig Dragon NFT

1

1

Study Chicken Dig Dragon NFT

1

1

Rakalai Chicken Dig Dragon NFT

1

1

Last updated