เคียวและมีด

ตารางการตีบวก

** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม

Augment LevelStat

+1

ความเสียหายทั้งหมด +3%

+2

พลังงานในการสร้างความเสียหายทั้งหมด -2%

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated