Logky-Logky

Logky-Logky : The Sadness Woodlog NFT-Staking

Logky-Logky คืออะไร?

NFT รูปแบบใหม่ที่สามารถนำไปใช้ทำฟาร์ม และผสมพันธุ์เกิดเป็นตัวใหม่ เมื่อนำไปปลูกจะแสดงผลเป็นตัวละคร 3 มิติสุดน่ารัก มีทั้งหมด 32,400 แบบไม่ซ้ำกัน โดยจะถูกนำมาขายก่อนเพียง 2,070 ตัวบน BitkubNFT.com

ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ใช้ตั้งเป็น Profile Picture บน Bitkub NEXT, ใช้ทำฟาร์ม และผสมพันธุ์ในเกม Morning Moon Village เพื่อได้ Logky-Logky ตัวใหม่ (ระบบฟาร์มจะเปิดในวันที่ 30 มิ.ย. โดยระบบการผสมพันธุ์จะเปิดภายหลัง)

หมายเลขประจำตัว Logky-Logky มีไว้ทำไม?

เปรียบเสมือนหมายเลขทางพันธุกรรมที่บ่งบอกถึง part ต่างๆ ระดับความหายาก และกำหนดคุณสมบัติในการฟาร์มของ Logky-Logky โดยตัวเลขในแต่ละหลักจะเป็นได้ 6 แบบ ได้แก่ 0-5 ซึ่งการผสมพันธุ์ก็จะใช้ตัวเลขชุดนี้ในการนำไปคิดด้วยเช่นกัน

มีทั้งหมดกี่แบบ?

มีทั้งหมด 32,400 แบบ โดยแบ่งเป็นแม่พันธุ์ 4,500 แบบ และตัวปกติ 27,900 แบบ

หาได้จากที่ไหน?

สามารถซื้อได้จาก BitkubNFT.com ทุกวันอังคารและวันศุกร์ถึงวันที่ 28 มิ.ย. รวม 2,070 ตัว หลังจากนั้นสามารถ Craft ไข่ Logky Egg กับ Min-Soo และการผสมพันธุ์ โดย Logky-Logky ที่ออกจากไข่ จะมีเฉพาะระดับ Common และ Rare เท่านั้น ส่วนตัวระดับ Epic ขึ้นไป (ตัวแม่พันธุ์) จะได้จากการผสมพันธุ์

ความแตกต่างกันระหว่างตัวแม่พันธุ์และตัวปกติ?

ตัวแม่พันธุ์ทุกตัวจะมีรูปแบบไม่ซ้ำกัน (กรอบเป็นสีรุ้ง) และสามารถนำไปผสมพันธุ์กับตัวปกติได้โดยตัวแม่พันธุ์จะไม่หายไป มีจำนวนจำกัดเพียง 4,500 ตัว โดยแบ่งเป็นระดับ Epic 3,750 ตัว (เลข 2 หลักสุดท้ายซ้ำกัน) ระดับ Legendary 625 ตัว (เลข 3 หลักสุดท้ายซ้ำกัน) และระดับ Relic (เลข 4 ตัวสุดท้ายซ้ำกัน) 125 ตัว โดยที่ตัวระดับสูงจะหาได้จากการผสมพันธุ์เท่านั้น

ตัวปกติมีจำนวนไม่จำกัด (กรอบเป็นน้ำตาล) สามารถซ้ำกันได้ มีความหายาก 2 ระดับ ได้แก่ Common และ Rare มีคุณสมบัติในการฟาร์มน้อยกว่าตัวแม่พันธุ์ เมื่อนำตัวปกติไปผสมพันธุ์ ตัวปกติจะหายไป

การทำฟาร์มด้วย Logky-Logky

Logky-Logky เป็น NFT ที่สามารถนำไปใช้ stake กับฟาร์ม V.2 ในเกม Morning Moon Village ได้ โดย Logky-Logky แต่ละตัวจะมีค่า StakePower ที่แตกต่างกัน โดย 1 StakePower จะมีพลังในการฟาร์มเท่ากับ 1 Stem ยิ่งค่า StakePower มาก ก็จะทำให้ได้ส่วนแบ่งของผลผลิตมากตามไปด้วย

ฟาร์ม V.2 ในเกม Morning Moon Village แต่ละฟาร์ม จะรองรับการ Stake ด้วย NFT ได้สูงสุด 5 ชิ้น โดยผู้เล่นจะต้องอัพเลเวลของฟาร์ม เริ่มต้นจาก LV.1 จะรองรับ NFT 1 ชิ้น ไปจนถึง LV.5 เพื่อรองรับ NFT 5 ชิ้น

ค่า StakePower ของ Logky-Logky

ค่า StakePower ของ Logky-Logky มีทั้งหมด 4 ชนิด โดย Logky-Logky แต่ละตัวจะมีค่า StakePower ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชนิด

NFT Logky-Logky Chacteristics

Logky-Logky แต่ละตัวประกอบไปด้วยชิ้นส่วน 6 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมี 5 แบบ ซึ่งถูกแสดงด้วยเลขประจำตัว 6 หลัก แต่ละหลักจะแทนชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ลำต้น (แสน), ใบหน้า (หมื่น), น้ำ (พัน), ดอกไม้ (ร้อย), ใบไม้ข้างซ้าย (สิบ), ใบไม้ข้างขวา (หน่วย)

ความหายากของ Logky-Logky จะขึ้นกับชิ้นส่วนที่ออกมาว่าตัวเลขซ้ำกันแค่ไหน

ระดับความหายากแม่พันธุ์ (Limited)รหัสประจำตัวสีกรอบ

Relic

ใช่

เลขท้ายซ้ำกัน 4 หลัก

สีรุ้ง

Legendary

ใช่

เลขท้ายซ้ำกัน 3 หลัก

สีรุ้ง

Epic

ใช่

เลขท้ายซ้ำกัน 2 หลัก

สีรุ้ง

Rare

ไม่ใช่

มีชิ้นส่วนครบทุกส่วน

สีเหลืองน้ำตาล

Common

ไม่ใช่

มีหน้าและลำต้น ชิ้นส่วนอื่นๆ จะไม่ครบ

สีเหลืองน้ำตาล

Breeding (การผสมพันธุ์)

Logky-Logky สามารถนำไปผสมพันธุ์ได้ที่ NPC Min-Soo การผสมพันธุ์จะต้องใช้ Logky-Logky 2 ตัว พร้อม Breeding Elixir และ LUMI ในจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Logky-Logky ตัวใหม่ 1 ตัว

รูปแบบการผสม

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ การผสมตัวธรรมดา 2 ตัว หลังการผสม ตัวที่นำมาผสมทั้ง 2 ตัวจะหายไป โดยค่าผสมจะใช้จำนวน Breeding Elixir และ LUMI ที่คงที่ การผสมตัวธรรมดากับตัวแม่พันธุ์ หลังการผสม ตัวธรรมดาจะหายไป ตัวแม่พันธุ์จะยังคงอยู่แต่จะมีค่า Atrophy (การโรยรา) เพิ่มขึ้น 1 โดยค่าผสมจะใช้จำนวน Breeding Elixir และ LUMI ที่เพิ่มขึ้นตามค่า Atrophy ของตัวแม่พันธุ์ (แม่พันธุ์ทุกตัวมีค่า Atrophy เริ่มต้นที่ 0) *หมายเหตุ ไม่สามารถนำแม่พันธุ์ 2 ตัวมาผสมกันได้

กฏการผสมพันธุ์

Logky-Logky จะมี Trait Code เป็นเลข 6 หลักที่เป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์และระดับความหายาก ซึ่งผลลัพธ์ของการผสมพันธุ์นั้น จะสุ่มเลือกเลขแต่ละหลักมาจากตัวเลขในหลักนั้นๆของตัวที่นำมาผสมทั้ง 2 ตัว ตัวอย่างเช่น การผสมตัวที่มี Trait Code #430214 กับ #134422 จะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ในแต่ละหลักคือ

เลขในหลักแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วย

ตัวตั้งต้นที่ 1

4

3

0

2

1

4

ตัวตั้งต้นที่ 2

1

3

4

4

2

2

ตัวผลลัพธ์

4 หรือ 1

3

0 หรือ 4

2 หรือ 4

1 หรือ 2

4 หรือ 2

โดยกฏในการสุ่มมีดังต่อไปนี้

1. หากเลขในตำแหน่งหนึ่งๆมีค่าไม่เท่ากัน โอกาสการเลือกตัวเลขจะขึ้นอยู่กับความห่างของค่าตัวเลข 2 ตัวนั้น โดยเลขที่มีค่าติดกัน (เช่น 4 กับ 5, 0 กับ 1) จะมีโอกาสสุ่มเป็น 50% : 50% และหากเลขทั้ง 2 มีค่าห่างกันมากขึ้น เลขที่มีค่าสูงกว่าจะมีโอกาสสุ่มได้ลดลง 10% ต่อค่าที่ห่างกันมากขึ้น 1 เลข

ค่าความห่างของ เลขในหลักนั้นโอกาสสุ่มได้เลขที่มีค่าสูงกว่า หรือเลขที่ตรงกับเลขท้ายของแม่พันธุ์โอกาสสุ่มได้เลขที่มีค่าต่ำกว่า หรือเลขที่ไม่ตรงกับเลขท้ายของแม่พันธุ์

1

50%

50%

2

40%

60%

3

30%

70%

4

20%

80%

5

10%

90%

** โดยกฏการสุ่มตัวเลขนี้ จะมีข้อยกเว้นคือ ในการผสมโดยใช้แม่พันธุ์ หากเลขของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใน 4 หลักสุดท้าย มีเลขที่ตรงกับเลขท้ายของแม่พันธุ์ โอกาสในการสุ่มได้เลขนั้นจะถูกลดลง แทนการลดโอกาสของเลขที่มีค่าสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น การผสม Trait Code #511522 กับ #124231 เรามีตัวที่ 1 เป็นแม่พันธุ์ และเลขท้ายของแม่พันธุ์คือเลข 2 แสดงว่า เลขผลลัพธ์ในหลักร้อย จะมีโอกาสเป็น 5 = 70% และมีโอกาสเป็น 2 = 30% เพราะถึงแม้ 2 จะมีค่าน้อยกว่า 5 แต่ 2 คือเลขท้ายของแม่พันธุ์นั่นเอง ส่วนเลขผลลัพธ์ในหลักพันนั้น เลขที่มีค่าสูงกว่าจะถูกปรับลดโอกาสตามปกติ เพราะว่าถึงแม้จะอยู่ใน 4 หลักสุดท้าย แต่ทั้ง 1 และ 4 นั้นไม่ใช่เลขท้ายของแม่พันธุ์ทั้งคู่

2. หลังจากโอกาสการสุ่มเลขในแต่ละหลักถูกกำหนดตามกฏในข้อ 1 แล้ว ระบบจะคำนวนโอกาสในการสุ่มได้ตัวผลลัพธ์ในทุก Trait Code ที่เป็นไปได้ หากในจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นั้นมีตัวแม่พันธุ์อยู่ โอกาสในการได้รับตัวแม่พันธุ์จะถูกลดลงตามระดับ Rarity ของตัวนั้นๆดังต่อไปนี้

ระดับ Rarity ของแม่พันธุ์ปริมาณโอกาสที่ปรับลดลง

Epic

50%

Legendary

60%

Relic

70%

ตัวอย่างเช่น หากการคำนวณตามกฏข้อ 1 ได้ผลว่ามีโอกาสได้รับ Trait Code #450333 เท่ากับ 21.5% โอกาสนี้จะถูกปรับลดลงเป็น 8.6% เนื่องจาก #450333 เป็นแม่พันธุ์ระดับ Legendary

3. หลังจากโอกาสในการได้รับ Trait Code ที่เป็นไปได้ทั้งหมดถูกคำนวนแล้วเสร็จ ระบบจะตรวจดูว่ามี Trait Code ของตัวแม่พันธุ์ตัวใดที่มีผู้ครอบครองไปแล้วบ้าง และดึง Trait Code นั้นออกจากผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นไปได้ (เนื่องจากไม่สามารถมีตัวแม่พันธุ์ 2 ตัวที่มี Trait Code ซ้ำกันได้) แล้วจึงทำการสุ่มตัวผลลัพธ์ที่ผู้เล่นจะได้รับ

Last updated