การแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คุณต้องการ

ในเกม Morning Moon Village ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับไอเทมในเกมที่ร้านค้าวางขายได้ โดยไอเทมบางชิ้นถูกกำหนดราคาไว้แล้ว ในขณะที่ไอเทมบางชิ้นที่ราคาขึ้นลงตามความต้องการของตลาด ในเกมมีการแลกเปลี่ยน 3 แบบ ดังนี้

แลกเปลี่ยน

วิธีเข้าถึง

ร้านค้า

เลือก “ร้านค้า” จากเมนูเกม

NPCs

พูดคุยกับ NPCs ในพื้นที่หมู่บ้าน

ตลาดกลางในเกม

เลือก “ตลาดกลาง” จากเมนูเกม

Last updated