การแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คุณต้องการ
ในเกม Morning Moon Village ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับไอเทมในเกมที่ร้านค้าวางขายได้ โดยไอเทมบางชิ้นถูกกำหนดราคาไว้แล้ว ในขณะที่ไอเทมบางชิ้นที่ราคาขึ้นลงตามความต้องการของตลาด ในเกมมีการแลกเปลี่ยน 3 แบบ ดังนี้
แลกเปลี่ยน
วิธีเข้าถึง
ร้านค้า
เลือก “ร้านค้า” จากเมนูเกม
NPCs
พูดคุยกับ NPCs ในพื้นที่หมู่บ้าน
ตลาดกลางในเกม
เลือก “ตลาดกลาง” จากเมนูเกม
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจแตกต่างในเกมจริง