ไข่ Bulky Egg
เกี่ยวกับ Bulky Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Tomato Seed
20
-
10
Corn Seed
20
-
10
Cabbage Seed
20
-
10
Red Apple
15
Common
12
Green Apple
10
Common
12
Banana
5
Rare
11
Mangosteen
2
Epic
10
Milky Chick
1
Rare
25
Copy link