ไข่ Bulky Egg

เกี่ยวกับ Bulky Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Tomato Seed

20

-

10

Corn Seed

20

-

10

Cabbage Seed

20

-

10

Red Apple

15

Common

12

Green Apple

10

Common

12

Banana

5

Rare

11

Mangosteen

2

Epic

10

Milky Chick

1

Rare

25

Last updated