ไข่ Ozzy-Egg

เกี่ยวกับไข่ Ozzy-Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

สุ่มฟัก Ozzy Ozzy ระดับ Common 1 ตัว มีจำนวน 10,000 แบบที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง Ozzy Ozzy ระดับ Common นั้นจะเป็นตัวที่มีชิ้นส่วนไม่ครบ คือมีชิ้นส่วนที่หายไปอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง โดยระบบจะสุ่มให้ Ozzy Ozzy ออกครบตามจำนวนในรอบนั้นก่อน แล้วจึงค่อยวนไปออกซ้ำในรอบถัดไป

Last updated