เทคโนโลยี

Technology Stack

เกม Morning Moon Village เป็นเกม 3D ที่รันบน Web browser ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

ModuleTechnologyInfo

Game Client

  • Unity

  • WebGL

  • React, Web3.js

Game Server

  • Golang

  • Nodejs, Web3.js, Ether.js

Data

  • MongoDB

Blockchain

  • Bitkub Chain

  • Smart contract (Solidity)

Last updated