ช่องเก็บของ

เก็บทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัยในช่องเก็บของ

ช่องเก็บของคืออะไร

ช่องเก็บของเปรียบเสมือนกระเป๋าเป้ส่วนตัวของผู้เล่นที่ใช้สำหรับเก็บไอเทมต่าง ๆ ในเกม โดยผู้เล่นแต่ละคนจะมีช่องเก็บของเป็นของตัวเอง และสามารถเข้าถึงช่องเก็บของได้ผ่านทางเมนูเกม

การจัดหมวดหมู่ของช่องเก็บของ

 1. ของแต่งตัว

  • ของแต่งตัวคือ NFT ที่ใช้สำหรับการตกแต่งตัวละคร

  • สามารถสวมใส่/ถอดออกได้เฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน

 2. อุปกรณ์สวมใส่

  • อุปกรณ์สวมใส่คือ NFT ที่ใช้สวมใส่ตัวละครเพื่อเพิ่มความสามารถต่าง ๆ

  • สามารถสวมใส่/ถอดออกได้เฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน

 3. ไอเทมบริโภค

  • ไอเทมบริโภคคือ NFT ที่ใช้แล้วหมดไปเพื่อแลกกับการเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มความสามารถพิเศษต่าง ๆ

  • ไอเทมบริโภคส่วนใหญ่ (ไม่รวมกล่องของขวัญ) จะสามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ป่า

  • กล่องของขวัญจะสามารถเปิดได้เฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน

 4. สมบัติ

  • สมบัติคือ NFT ที่สามารถขายให้กับ NPC ในราคาที่สูง

 5. ทรัพยากร และ ฟาร์ม

  • ส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บไอเทมที่เป็นทรัพยากรหรือเกี่ยวกับการทำฟาร์ม ทรัพยากรสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับ NPC แต่ไม่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้

  • ไอเทมเกี่ยวกับการทำฟาร์ม ได้แก่

   • เมล็ดพืช

   • ต้นกล้า: ไม่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้

   • ผลผลิตสามารถขายให้กับ NPC และซื้อขายในตลาดได้

Last updated