กล่อง Gemstone

เกี่ยวกับกล่อง Gemstone

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Name

Amount

Rarity

Chance%

Amber

1

Common

16.25

Pearl

1

Common

16.25

Jade

1

Common

16.25

Onyx

1

Common

16.25

Amethyst

1

Rare

9.33

Aquamarine

1

Rare

9.33

Topaz

1

Rare

9.33

Sapphire

1

Epic

1.93

Emerald

1

Epic

1.93

Ruby

1

Epic

1.75

Diamond

1

Legendary

0.6

Alexandrite

1

Legendary

0.78

Blue Diamond

1

Relic

0.02

Last updated