กล่อง Gemstone
เกี่ยวกับกล่อง Gemstone
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Amber
1
Common
16.25
Pearl
1
Common
16.25
Jade
1
Common
16.25
Onyx
1
Common
16.25
Amethyst
1
Rare
9.33
Aquamarine
1
Rare
9.33
Topaz
1
Rare
9.33
Sapphire
1
Epic
1.93
Emerald
1
Epic
1.93
Ruby
1
Epic
1.75
Diamond
1
Legendary
0.6
Alexandrite
1
Legendary
0.78
Blue Diamond
1
Relic
0.02
Copy link