กล่อง Gem Shard

เกี่ยวกับกล่อง Gem Shard

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Amber Shard

1

Common

16.25

Pearl Shard

1

Common

16.25

Jade Shard

1

Common

16.25

Onyx Shard

1

Common

16.25

Amethyst Shard

1

Rare

9.33

Aquamarine Shard

1

Rare

9.33

Topaz Shard

1

Rare

9.33

Sapphire Shard

1

Epic

2

Emerald Shard

1

Epic

2

Ruby Shard

1

Epic

2

Diamond Shard

1

Legendary

0.51

Alexandrite Shard

1

Legendary

0.5

** Gem Shard ทุกชนิดสามารถนำไปขายให้ Kyle เพื่อแลกเป็น LUMI และนำไปรวมเป็น Gemstone (เวอร์ชั่น Unlimited) ได้ในอนาคต

Last updated