กล่อง Gem Shard
เกี่ยวกับกล่อง Gem Shard
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Amber Shard
1
Common
16.25
Pearl Shard
1
Common
16.25
Jade Shard
1
Common
16.25
Onyx Shard
1
Common
16.25
Amethyst Shard
1
Rare
9.33
Aquamarine Shard
1
Rare
9.33
Topaz Shard
1
Rare
9.33
Sapphire Shard
1
Epic
2
Emerald Shard
1
Epic
2
Ruby Shard
1
Epic
2
Diamond Shard
1
Legendary
0.51
Alexandrite Shard
1
Legendary
0.5
** Gem Shard ทุกชนิดสามารถนำไปขายให้ Kyle เพื่อแลกเป็น LUMI และนำไปรวมเป็น Gemstone (เวอร์ชั่น Unlimited) ได้ในอนาคต
Copy link