ทรัพยากร

หาทรัพยากรเพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนสิ่งของต่าง ๆ

ทรัพยากรคืออะไร?

ทรัพยากรคือสินทรัพย์ที่ไม่มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง แต่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของต่างๆจาก NPC ได้ สามารถหามาได้จากการเข้าไปทำกิจกรรมกับวัตถุต่าง ๆ ในพื้นที่ป่า

ตัวอย่างทรัพยากร

ภาพประกอบ

ทรัพยาการ

การกระทำ

ไม้

ตัดไม้

หิน

ทุบหิน

หญ้า

ถอนหญ้า

หนัง

มอนสเตอร์

ทองแดง

แร่ทองแดง หรือ มอนสเตอร์

เหล็ก

แร่เหล็ก หรือ มอนสเตอร์

เงิน

แร่เงิน หรือ มอนสเตอร์

ทอง

แร่ทอง หรือ มอนสเตอร์

คริสตัล

แร่คริสตัล หรือ มอนสเตอร์

Grasshopper

สามารถจับได้ใน WildZone

Vengeance Spirit

มอนสเตอร์

-

ในอนาคตจะมีทรัพยากรใหม่ ๆ เพิ่ม

-

การใช้สอยทรัพยากร

ทรัพยากรสามารถถูกใช้เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆภายในเกม โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็นสินทรัพย์อื่นๆ ตอบแทน

  • ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ

  • แลกเปลี่ยนเป็นเมล็ดพืชหรือ NFT กับ NPC

  • เป็นต้น

Last updated