ทรัพยากร

หาทรัพยากรเพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนสิ่งของต่าง ๆ

ทรัพยากรคืออะไร?

ทรัพยากรคือสินทรัพย์ที่ไม่มีประโยชน์ใช้สอยโดยตรง แต่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของต่างๆจาก NPC ได้ สามารถหามาได้จากการเข้าไปทำกิจกรรมกับวัตถุต่าง ๆ ในพื้นที่ป่า

ตัวอย่างทรัพยากร

ภาพประกอบ
ทรัพยาการ
การกระทำ
ไม้
ตัดไม้
หิน
ทุบหิน
หญ้า
ถอนหญ้า
-
ในอนาคตจะมีทรัพยากรใหม่ ๆ เพิ่ม
-

การใช้สอยทรัพยากร

ทรัพยากรสามารถถูกใช้เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆภายในเกม โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็นสินทรัพย์อื่นๆ ตอบแทน
  • ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ
  • แลกเปลี่ยนเป็นเมล็ดพืชหรือ NFT กับ NPC
  • เป็นต้น