ระบบนิเวศของโทเคน

Tokenomics ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายของเราคือเพื่อสร้างเกมที่มีระบบนิเวศของโทเคนที่ยั่งยืนในระยะยาว และสามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้เล่นหรือผู้ถือเหรียญ LUMI และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมได้ในเวลาเดียวกัน

ผู้ถือเหรียญ LUMI ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเกม Morning Moon Village

โดยในการเล่นเกม Morning Moon Village ผู้เล่นจะใช้เวลาไปกับ 2 อย่างหลัก ๆ คือการเก็บสะสมผลผลิต (ทำฟาร์ม) และออกผจญภัยในป่าเพื่อค้นหา NFT (ตามล่า NFT) รางวัลจากการเล่นคือ LUMI และ NFT หายากที่มีมูลค่าสูง

ระหว่างการเล่น ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในเกมกับ NPC ร้านค้า หรือผ่านตลาดกลางในเกม ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในกองเงินกลางที่เรียกว่า Village Pool

Village Pool จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ LUMI Reward Pool และ Governance Pool

 1. LUMI Reward Pool

  • 50% ของ Village Pool จะถูกใช้เพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้ผู้เล่นที่ทำการฝาก (Stake) เหรียญไว้ในเกม

 2. Governance Pool

  • 50% ของ Village Pool จะถูกใช้เป็นกองทุนบริหารแบบกระจายศูนย์ และใช้สำหรับโปรเจกต์ใหม่ ๆ ในอนาคต

จำนวนเหรียญ LUMI ที่อยู่ใน Village Pool มาจากการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

 • การขายผลผลิตและ NFT ภายในเกม [ภาษี 5%]

 • การเก็บผลผลิตที่เน่าเสีย

 • ยอดขายเหยื่อตกปลา [10% ของยอดขาย] ยอดขายสินทรัพย์ในเกม [10% ของยอดขาย]

 • ยอดขายสินทรัพย์ผ่านตลาดกลางในเกม (P2P) [ภาษี 5%]

 • ยอดขายบัตรจับฉลาก [10% ของยอดขาย]

Last updated