ไข่ Rainbow Egg
เกี่ยวกับ Rainbow Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Silly Chicken Pet (Foil)
1
-
40
Funny Chicken Pet (Foil)
1
-
30
Happy Chicken Pet (Foil)
1
-
30
Copy link