ไข่ Rainbow Egg

เกี่ยวกับ Rainbow Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Silly Chicken Pet (Foil)

1

-

40

Funny Chicken Pet (Foil)

1

-

30

Happy Chicken Pet (Foil)

1

-

30

Last updated