กล่อง Elemental Champion

เกี่ยวกับกล่อง Elemental Champion

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

NameAmountChance%

Storm Blade

1

8%

Frost Blade

1

8%

Flame Blade

1

8%

Venom Blade

1

8%

Volcanic Sword

1

4%

Arctic Sword

1

4%

Galvanic Sword

1

4%

Plague Sword

1

4%

Vibrant Rapier

1

2%

Static Leather

1

8%

Chilling Leather

1

8%

Blazing Leather

1

8%

Toxic Leather

1

8%

Inferno Plate

1

4%

Winter Plate

1

4%

Tempest Plate

1

4%

Scourge Plate

1

4%

Prism Mail

1

2%

Last updated