ไข่ Cherry Dotted Egg

เกี่ยวกับ Cherry Dotted Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Silly Chicken Pet

1

Rare

90

Funny Chicken Pet

1

Epic

5

Happy Chicken Pet

1

Epic

5

Last updated