ไข่ Cherry Dotted Egg
เกี่ยวกับ Cherry Dotted Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Silly Chicken Pet
1
Rare
90
Funny Chicken Pet
1
Epic
5
Happy Chicken Pet
1
Epic
5
Copy link