กล่อง Cow Box
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Tomato Seed
50
-
12
Corn Seed
50
-
12
Cabbage Seed
50
-
12
Carrot Seed
5
-
10
Banana
10
-
13
Red Herb
4
-
13
Green Herb
2
-
12
Milky Chick
1
-
5
Kirin Idol
1
Epic
4
Cow Head
1
Epic
3
Cow Costume
1
Epic
3
Baby Cow Pet
1
Legendary
1
Copy link