กล่อง Cow

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Tomato Seed

50

-

12

Corn Seed

50

-

12

Cabbage Seed

50

-

12

Carrot Seed

5

-

10

Banana

10

-

13

Red Herb

4

-

13

Green Herb

2

-

12

Milky Chick

1

-

5

Kirin Idol

1

Epic

4

Cow Head

1

Epic

3

Cow Costume

1

Epic

3

Baby Cow Pet

1

Legendary

1

Last updated