กล่อง Fishing

เกี่ยวกับกล่อง Fishing
ภาพกล่อง Fishing
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Chance%
Bronze Fishing Rod
1
14.00%
Silver Fishing Rod
1
23.00%
Gold Fishing Rod
1
22.00%
Crystal Fishing Rod
1
7.00%
Alligator King Fishing Rod
1
7.00%
Hippo King Fishing Rod
1
7.00%
Whale King Fishing Rod
1
7.00%
Merman King Fishing Rod
1
7.00%
Leviathan Fishing Rod
1
1.10%
Kraken Fishing Rod
1
1.10%
Poseidon Fishing Rod
1
1.10%
Mermaid Fishing Rod
1
1.10%
Siren Fishing Rod
1
1.10%
Angelic Fishing Rod
1
0.50%