ตลาดซื้อขายกลางของเกม

การแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขาย

ภาพรวม

นอกจากการแลกเปลี่ยนกับตัวละคร NPC ในเกม ผู้เล่นยังสามารถซื้อขายสินทรัพย์กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ผ่านตลาดซื้อขายกลาง โดยใช้ LUMI เป็นสกุลเงินกลาง

ตลาดซื้อขายกลาง ถูกพัฒนาร่วมโดยพาร์ทเนอร์ของเกม (Megaland) และออกแบบโดยทีมพัฒนาเกม

สินทรัพย์ที่สามารถนำไปวางขายในตลาด ได้แก่

  • เมล็ดพืช

  • ผลผลิต

  • NFTs

  • สามารถเพิ่มเติมได้ในอนาคต

สินทรัพย์บางชนิดด้านบนนี้ อาจยังไม่รองรับการวางขายในตลาดกลางในเวอร์ชันแรก ตลาดกลางจะถูกอัพเดตต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับสินทรัพย์มากชนิดขึ้น

ราคาสินทรัพย์

ผู้ขายสามารถตั้งราคาสินทรัพย์ได้เอง ดังนั้น บางสินทรัพย์จึงอาจมีมูลค่าสูงกว่าที่ตัวละคร NPC ในเกมขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะอุปสงค์-อุปทานของตลาด

ภาษี

ทุกการซื้อขายที่ใช้จ่ายเป็น LUMI จะถูกหักภาษี 5% เพื่อนำไปเข้าเงินกองกลางหมู่บ้านที่เรียกว่า Village Pool

pageระบบนิเวศของโทเคน

Last updated