กล่อง Angelic

เกี่ยวกับกล่อง Angelic

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Tomato Seed

20

-

10

Corn Seed

20

-

10

Cabbage Seed

20

-

10

Carrot Seed

1

-

5

Red Apple

8

Common

10

Green Apple

5

Common

10

Banana

1

Rare

10

Angel Feather

1

Rare

35

** Angel Feather ใช้ในการสร้าง Fairy ชนิด Cupid และ NFT อื่นๆในอนาคต

Last updated