กล่อง Angelic
เกี่ยวกับกล่อง Angelic
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Tomato Seed
20
-
10
Corn Seed
20
-
10
Cabbage Seed
20
-
10
Carrot Seed
1
-
5
Red Apple
8
Common
10
Green Apple
5
Common
10
Banana
1
Rare
10
Angel Feather
1
Rare
35
** Angel Feather ใช้ในการสร้าง Fairy ชนิด Cupid และ NFT อื่นๆในอนาคต
Copy link