กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมในเกมเพื่อรับรางวัล
ในเกม Morning Moon Village ผู้เล่นสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน และจะได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อทำตามเงื่อนไขสำเร็จ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่
  • จับฉลาก
  • เทศกาล
  • ตกปลา
  • ในอนาคตจะมีกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มอีก
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเกมจริง