กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมในเกมเพื่อรับรางวัล

ในเกม Morning Moon Village ผู้เล่นสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน และจะได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อทำตามเงื่อนไขสำเร็จ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่

  • จับฉลาก

  • เทศกาล

  • ตกปลา

  • ในอนาคตจะมีกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มอีก

Last updated