กล่อง Morning
เกี่ยวกับกล่อง Morning
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Tomato Seed
200
-
4.66%
Corn Seed
200
-
4.66%
Cabbage Seed
200
-
4.66%
Red Apple
35
Common
3.50%
Green Apple
25
Common
3.50%
Banana
15
Rare
3.50%
Mangosteen
10
Epic
3.50%
Amber
5
Common
3.00%
Pearl
5
Common
3.00%
Jade
5
Common
3.00%
Onyx
5
Common
3.00%
Amethyst
4
Rare
3.00%
Aquamarine
4
Rare
3.00%
Topaz
4
Rare
3.00%
Chef’s knife
1
Epic
1.00%
Cleaver
1
Legendary
0.20%
Steel Axe
1
Rare
2.00%
Silver Hatchet
1
Rare
2.00%
Steel Hammer
1
Rare
2.00%
Silver Maul
1
Rare
2.00%
Steel Sickle
1
Rare
2.00%
Bone Sickle
1
Epic
1.00%
Steel Club
1
Rare
2.00%
Silver Mace
1
Rare
2.00%
Iron Gauntlets
1
Rare
2.00%
Leather Mitts
1
Rare
2.00%
Leather Boots
1
Rare
2.00%
Iron Greaves
1
Rare
2.00%
Steel Treads
1
Epic
1.00%
Adventurer's Cloak
1
Epic
1.00%
Hunter's Mantle
1
Legendary
0.20%
Chef Hat
1
Rare
2.00%
Worker Hat
1
Rare
2.00%
Copter Hat
1
Rare
2.00%
Egg Shell
1
Epic
1.00%
Heaven Ring
1
Epic
1.00%
Giant Poopoo
1
Legendary
0.20%
Fake Glasses
1
Rare
2.00%
Nerd Glasses
1
Rare
2.00%
Sunrise Glasses
1
Rare
2.00%
Rainbow Glasses
1
Epic
1.00%
Money Glasses
1
Epic
1.00%
Confuse Glasses
1
Legendary
0.20%
Giant Umbrella
1
Rare
2.00%
Weed Bamboo
1
Rare
2.00%
Fat Stings
1
Rare
2.00%
Banana Basket
1
Epic
1.00%
Mad Watermelon
1
Epic
1.00%
Double Bass
1
Legendary
0.20%
Mini Angel Wings
1
Relic
0.02%
Copy link