กล่อง Morning

เกี่ยวกับกล่อง Morning

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Name

Amount

Rarity

Chance%

Tomato Seed

200

-

4.66%

Corn Seed

200

-

4.66%

Cabbage Seed

200

-

4.66%

Red Apple

35

Common

3.50%

Green Apple

25

Common

3.50%

Banana

15

Rare

3.50%

Mangosteen

10

Epic

3.50%

Amber

5

Common

3.00%

Pearl

5

Common

3.00%

Jade

5

Common

3.00%

Onyx

5

Common

3.00%

Amethyst

4

Rare

3.00%

Aquamarine

4

Rare

3.00%

Topaz

4

Rare

3.00%

Chef’s knife

1

Epic

1.00%

Cleaver

1

Legendary

0.20%

Steel Axe

1

Rare

2.00%

Silver Hatchet

1

Rare

2.00%

Steel Hammer

1

Rare

2.00%

Silver Maul

1

Rare

2.00%

Steel Sickle

1

Rare

2.00%

Bone Sickle

1

Epic

1.00%

Steel Club

1

Rare

2.00%

Silver Mace

1

Rare

2.00%

Iron Gauntlets

1

Rare

2.00%

Leather Mitts

1

Rare

2.00%

Leather Boots

1

Rare

2.00%

Iron Greaves

1

Rare

2.00%

Steel Treads

1

Epic

1.00%

Adventurer's Cloak

1

Epic

1.00%

Hunter's Mantle

1

Legendary

0.20%

Chef Hat

1

Rare

2.00%

Worker Hat

1

Rare

2.00%

Copter Hat

1

Rare

2.00%

Egg Shell

1

Epic

1.00%

Heaven Ring

1

Epic

1.00%

Giant Poopoo

1

Legendary

0.20%

Fake Glasses

1

Rare

2.00%

Nerd Glasses

1

Rare

2.00%

Sunrise Glasses

1

Rare

2.00%

Rainbow Glasses

1

Epic

1.00%

Money Glasses

1

Epic

1.00%

Confuse Glasses

1

Legendary

0.20%

Giant Umbrella

1

Rare

2.00%

Weed Bamboo

1

Rare

2.00%

Fat Stings

1

Rare

2.00%

Banana Basket

1

Epic

1.00%

Mad Watermelon

1

Epic

1.00%

Double Bass

1

Legendary

0.20%

Mini Angel Wings

1

Relic

0.02%

Last updated