Shock Nova

สร้างสายฟ้าฟาดลงยัง Monster ที่จะสะท้อนความเสียหายธาตุ Lightning ใส่ศัตรู ทุกครั้ง เมื่อโดนโจมตี

ความรุนแรงในการสะท้อน Damage ใส่ศัตรู

LevelLightning Damage

1

2 - 7

2

2 - 8

3

3 - 9

4

3 - 10

5

4 - 11

6

4 - 12

7

5 - 13

8

5 - 14

9

6 - 15

10

6 - 16

Last updated