หินนำทาง

ไอเท็มสำคัญในการออกสำรวจป่า

หินนำทางคืออะไร?

หินนำทาง (Lodestone) คือไอเท็มจำเป็นที่ผู้เล่นต้องใช้เพื่อการออกไปผจญภัยในพื้นที่ป่า โดยผู้เล่นจะเสียหินนำทาง 1 ชิ้นทุกครั้งต่อการออกจากพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเข้าสู่พื้นที่ป่า และเมื่อจำนวนหินนำทางของผู้เล่นลดลงจนเหลือศูนย์แล้ว ผู้เล่นจะไม่สามารถออกจากบริเวณพื้นที่หมู่บ้านได้

วิธีได้รับหินนำทาง

  • ได้รับอัตโนมัติ เมื่อเวลาผ่านไปครบตามเวลาที่กำหนด โดยเริ่มต้นที่ทุกๆ 2 ชั่วโมงจะได้รับหินนำทาง 1 ชิ้น

  • จำกัดจำนวนหินนำทางสูงสุดที่ผู้เล่นสามารถเก็บสะสมไว้ได้ (แสดงอยู่ในหน้าแผนที่)

  • ใช้ NFT ประเภทบริโภคได้ (Consumable) เพื่อเพิ่มจำนวนหินนำทางที่ผู้เล่นครอบครองอยู่

Red Lodestone

Red Lodestone คืออะไร?

Red Lodestone คือ Lodestone พิเศษที่ใช้ในการเข้าป่า Wild Zone เช่นเดียวกับ Lodestone ธรรมดา แต่จะไม่ถูกใช้ หาก Lodestone ธรรมดายังเหลืออยู่ ผู้เล่นสามารถเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในยามที่จำเป็น โดยไม่มีผลกระทบกับ Lodestone เก่า และ Red Lodestone ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

Red Lodestone หาได้จากไหน?

ผู้เล่นสามารถรับ Red Lodestone ได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ผู้เล่นสามารถซื้อใน Shop Lodestone ได้ โดยมีสองราคาคือ 0.99 KUSDT จะได้ Red Lodestone 60 ชิ้น 10 Egg จะได้ Red Lodestone 6 ชิ้น โดยผู้เล่น 1 ไอดีจะใช้ Egg แลกได้สูงสุดที่ 1200 Red Lodestone (2000 egg)

  2. ผู้เล่นสามารถได้เพิ่มเติมจาก การ Verify By Subscription โดยหลังจากอัปเดตแล้ว ทุกครั้งที่ผู้เล่นทำการ Verify by Subscription จะได้ Red Lodestone อีกด้วย โดยจะได้ตามจำนวนเวลาที่ Subscription คือ 30 วัน ได้ Red Lodestone 30 ชิ้น 90 วัน ได้ Red Lodestone 90 ชิ้น 180 วัน ได้ Red Lodestone 180 ชิ้น

จำนวนสูงสุดที่ผู้เล่นสามารถครอบครอง Red Lodestone ได้คือ 9,999 ชิ้น

Last updated