หินนำทาง

ไอเท็มสำคัญในการออกสำรวจป่า

หินนำทางคืออะไร?

หินนำทาง (Lodestone) คือไอเท็มจำเป็นที่ผู้เล่นต้องใช้เพื่อการออกไปผจญภัยในพื้นที่ป่า โดยผู้เล่นจะเสียหินนำทาง 1 ชิ้นทุกครั้งต่อการออกจากพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเข้าสู่พื้นที่ป่า และเมื่อจำนวนหินนำทางของผู้เล่นลดลงจนเหลือศูนย์แล้ว ผู้เล่นจะไม่สามารถออกจากบริเวณพื้นที่หมู่บ้านได้

วิธีได้รับหินนำทาง

  • ได้รับอัตโนมัติ เมื่อเวลาผ่านไปครบตามเวลาที่กำหนด โดยเริ่มต้นที่ทุกๆ 2 ชั่วโมงจะได้รับหินนำทาง 1 ชิ้น
  • จำกัดจำนวนหินนำทางสูงสุดที่ผู้เล่นสามารถเก็บสะสมไว้ได้ (แสดงอยู่ในหน้าแผนที่)
  • ใช้ NFT ประเภทบริโภคได้ (Consumable) เพื่อเพิ่มจำนวนหินนำทางที่ผู้เล่นครอบครองอยู่
ภาพตัวอย่างแผนที่โลก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการอัพเดทเกม