กล่อง Floral Woods

เกี่ยวกับกล่อง Floral Woods

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

Name

Amount

Rarity

Chance%

Wood

100

-

7.00%

Stone

100

-

7.00%

Grass

100

-

7.00%

Tomato Seed

12

-

7.00%

Corn Seed

12

-

7.00%

Cabbage Seed

12

-

7.00%

Red Apple

10

Common

2.50%

Green Apple

10

Common

3.00%

Banana

10

Rare

5.00%

Mangosteen

4

Epic

5.00%

Primrose

15

Common

3.00%

Tulip

10

Common

3.00%

Amber

1

Common

5.00%

Pearl

1

Common

5.00%

Jade

1

Common

5.00%

Onyx

1

Common

5.00%

Amethyst

1

Rare

2.50%

Aquamarine

1

Rare

2.50%

Topaz

1

Rare

2.50%

Square Glasses

1

Rare

6.00%

Durian Bag

1

Epic

2.50%

Fest Elep

1

Legendary

0.50%

Last updated