กล่อง Floral Woods
เกี่ยวกับกล่อง Floral Woods
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Wood
100
-
7.00%
Stone
100
-
7.00%
Grass
100
-
7.00%
Tomato Seed
12
-
7.00%
Corn Seed
12
-
7.00%
Cabbage Seed
12
-
7.00%
Red Apple
10
Common
2.50%
Green Apple
10
Common
3.00%
Banana
10
Rare
5.00%
Mangosteen
4
Epic
5.00%
Primrose
15
Common
3.00%
Tulip
10
Common
3.00%
Amber
1
Common
5.00%
Pearl
1
Common
5.00%
Jade
1
Common
5.00%
Onyx
1
Common
5.00%
Amethyst
1
Rare
2.50%
Aquamarine
1
Rare
2.50%
Topaz
1
Rare
2.50%
Square Glasses
1
Rare
6.00%
Durian Bag
1
Epic
2.50%
Fest Elep
1
Legendary
0.50%
Copy link