การแปลงเหรียญและการโอนเหรียญเข้าออก

การแปลงเหรียญและการโอนเหรียญเข้าออกกระเป๋า

สำหรับผู้ใช้ Bitkub NEXT

1. การนำเหรียญเข้ากระเป๋า

  • ซื้อ KUB จาก Bitkub.com => โอน KUB เข้ามาที่กระเป๋า Bitkub NEXT => ผู้เล่นจะได้รับ KUB ในกระเป๋า Bitkub NEXT

  • ซื้อ USDT จาก Bitkub.com => โอน USDT เข้ามาที่กระเป๋า Metamask (Ethereum) => ใช้สะพานของ Bitkub Chain (https://bridge.bitkubchain.com) bridge เหรียญ USDT มาที่ Bitkub Chain => คุณจะได้รับ KUSDT ใน Metamask => โอน KUSDT กลับเข้ามาที่ Bitkub NEXT ของคุณ

2. การนำเหรียญออกไปแลกเปลี่ยนที่ Bitkub

  • โอน KKUB ในกระเป๋าของคุณไปที่บัญชี Bitkub ของคุณ => คุณจะได้รับ KUB ในบัญชี Bitkub ของคุณ

  • โอน KUSDT ในกระเป๋าของคุณไปที่บัญชี Bitkub ของคุณ => คุณจะได้รับ USDT ในบัญชี Bitkub ของคุณ

สำหรับผู้ใช้ Metamask

1. การนำเหรียญเข้ากระเป๋า

  • ซื้อ KUB จาก Bitkub.com => โอน KUB เข้ามาที่กระเป๋า Metamask => ผู้เล่นจะได้รับ KUB ใน Metamask

  • ซื้อ USDT จาก Bitkub.com (หรือศูนย์ซื้อขายอื่นๆ) => โอน USDT เข้ามาที่กระเป๋า Metamask (Ethereum) => ใช้สะพานของ Bitkub Chain (https://bridge.bitkubchain.com) bridge เหรียญ USDT มาที่ Bitkub Chain => คุณจะได้รับ KUSDT ใน Metamask ของคุณ

2. การนำเหรียญออกไปแลกเปลี่ยนที่ Bitkub

  • โอน KKUB ไปกระเป๋า Bitkub NEXT => คุณจะได้รับ KUB ในกระเป๋า => โอน KUB ไปที่บัญชีของคุณที่ Bitkub.com

  • โอน KUSDT ไปกระเป๋า Bitkub NEXT => คุณจะได้รับ KUSDT ในกระเป๋า Bitkub NEXT => โอน KUSDT ไปที่บัญชีของคุณที่ Bitkub.com => คุณจะได้รับ USDT ไปที่บัญชีของคุณที่ Bitkub.com

ผู้เล่นสามารถ Swap ไปมาระหว่าง KUB <=> KKUB และ KUSDT <=> KKUB ได้ที่ https://exchange.diamon.finance/#/swap

การเปลี่ยน KUB/KKUB เป็น KUSDT ภายในเกม

กดที่ปุ่ม Shop ในเกมและกดเลือก LUMI

  1. ซื้อ LUMI ด้วย KUB หรือ KKUB => คุณจะได้รับ LUMI

  2. นำ LUMI ที่ได้ไปขายเป็น KUSDT => คุณจะได้รับ KUSDT

คุณสามารถใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยน KUSDT เป็น KKUB เช่นกัน

หัวข้ออื่นๆ

pageช่องทางการซื้อ KUBpageการเปลี่ยน KUB เป็น KKUBpageการเปลี่ยน USDT เป็น KUSDT

Last updated