กล่อง Chestnut

เกี่ยวกับกล่อง Chestnut

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Tomato Seed

500

12%

Corn Seed

500

12%

Cabbage Seed

500

12%

Carrot Seed

10

10.25%

Empty Bottle

20

13%

Silver Key

4

13%

Mangosteen

5

13%

Milky Chick

1

5%

Jiangshi Paper

1

3%

Jiangshi Hat

1

3%

Jiangshi Costume

1

3%

Panda Pet

1

0.75%

Last updated