การเปลี่ยน KUB เป็น KKUB

วิธีการเปลี่ยน KUB เป็น KKUB

1. กระเป๋า Metamask

ข้อควรระวัง สําหรับผู้ใช้งานกระเป๋า Metamask

คุณควรมี KUB เหลือไว้เพื่อใช้เป็นค่า Gas ให้เพียงพอต่อการเล่นเกมด้วย

ขั้นตอนการเปลี่ยน KUB เป็น KKUB เพื่อใช้ซื้อของภายในเกม 1. กด Send KUB ไปที่ address ด้านล่างนี้ (เป็น official contract address ของ KKUB บน Bitkub Chain)

0x67eBD850304c70d983B2d1b93ea79c7CD6c3F6b5

2. ใส่จํานวน KUB ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น KKUB (ตามภาพตัวอย่างคือ 1 KUB)

3. กดปุ่มถัดไปเพื่อตรวจสอบการทําธุรกรรมและกดปุ่มยืนยัน

4. รอจนการส่งเสร็จสิ้น คุณจะได้รับ KKUB กลับมาในกระเป๋าของคุณตามจํานวนที่คุณส่งไป

2. กระเป๋า Bitkub NEXT

คุณสามารถโอนเหรียญ KUB จาก Bitkub exchange มายังกระเป๋า Bitkub NEXT ของคุณ เหรียญ KUB จะถูกเปลี่ยนเป็น KKUB โดยอัตโนมัติ

การสมัคร Bitkub NEXT และการโอนเหรียญ KUB มาเข้า Bitkub NEXT

Last updated