การกระจายโทเคน การแบ่งสัดส่วนของ LUMI

การแจกจ่ายโทเคน
อธิบาย
 • 50% สำหรับระบบยิ่งเล่นยิ่งได้ และการทำฟาร์ม
  • กระตุ้นให้ผู้เล่นเล่นเกม
  • เกมจะทยอยปล่อยเหรียญ LUMI ออกมาจนครบ 100,000,000 เหรียญภายในระยะเวลา 10 ปีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเกม
  • ในปีแรก จะมีเหรียญ LUMI ปล่อยออกมา 20,000,000 เหรียญ
 • 15% สำหรับทีมผู้พัฒนาและที่ปรึกษา
  • ทีมผู้พัฒนาและที่ปรึกษาจะเก็บ 15% ของ LUMI ที่ทยอยปล่อยออกมา เมื่อปล่อยออกมาหมดแล้ว LUMI สำหรับส่วนนี้จะมีทั้งหมด 30,000,000 เหรียญ
 • 10% สำหรับชุมชนและการตลาด
  • เท่ากับ LUMI 20,000,000 เหรียญ
  • โทเคนในส่วนนี้จะถูกใช้ในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชน ซึ่งรวมถึงการตลาด อีเวนท์ รางวัลการแข่งขัน และอื่น ๆ
 • 15% เก็บสำรอง
  • เท่ากับ LUMI 30,000,000 เหรียญ
  • เก็บสำรองไว้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสภาพคล่องในช่วงเริ่มต้น เป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมพิเศษในเกม เป็นต้น
 • 10% สำหรับระบบนิเวศ
  • เป็นงบประมาณสำหรับการพัฒนาเกมและระบบนิเวศ
  • LUMI ในส่วนนี้จะถูกทยอยปล่อยออกมาทุก ๆ ไตรมาส จนครบ 20,000,000 เหรียญ

กำหนดการปล่อย

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 10 ปี LUMI จะถูกทยอยปล่อยออกมาจำนวน 3x,000,000 ในปี ค.ศ. 2021 จนครบ 200,000,000 เหรียญในปี ค.ศ. 2030