การกระจายโทเคน การแบ่งสัดส่วนของ LUMI

การแจกจ่ายโทเคน

อธิบาย

 • 50% สำหรับระบบยิ่งเล่นยิ่งได้ และการทำฟาร์ม

  • กระตุ้นให้ผู้เล่นเล่นเกม

  • เกมจะทยอยปล่อยเหรียญ LUMI ออกมาจนครบ 100,000,000 เหรียญภายในระยะเวลา 10 ปีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเกม

  • ในปีแรก จะมีเหรียญ LUMI ปล่อยออกมา 20,000,000 เหรียญ

 • 15% สำหรับทีมผู้พัฒนาและที่ปรึกษา

  • ทีมผู้พัฒนาและที่ปรึกษาจะเก็บ 15% ของ LUMI ที่ทยอยปล่อยออกมา เมื่อปล่อยออกมาหมดแล้ว LUMI สำหรับส่วนนี้จะมีทั้งหมด 30,000,000 เหรียญ

 • 10% สำหรับชุมชนและการตลาด

  • เท่ากับ LUMI 20,000,000 เหรียญ

  • โทเคนในส่วนนี้จะถูกใช้ในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชน ซึ่งรวมถึงการตลาด อีเวนท์ รางวัลการแข่งขัน และอื่น ๆ

 • 15% เก็บสำรอง

  • เท่ากับ LUMI 30,000,000 เหรียญ

  • เก็บสำรองไว้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสภาพคล่องในช่วงเริ่มต้น เป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมพิเศษในเกม เป็นต้น

 • 10% สำหรับระบบนิเวศ

  • เป็นงบประมาณสำหรับการพัฒนาเกมและระบบนิเวศ

  • LUMI ในส่วนนี้จะถูกทยอยปล่อยออกมาทุก ๆ ไตรมาส จนครบ 20,000,000 เหรียญ

กำหนดการปล่อย

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 10 ปี LUMI จะถูกทยอยปล่อยออกมาจำนวน 3x,000,000 ในปี ค.ศ. 2021 จนครบ 200,000,000 เหรียญในปี ค.ศ. 2030

Last updated