รางวัลกิจกรรมตกปลา

รางวัลการแข่งขันตกปลาประจำฤดูกาล

รางวัลกระดานจัดอันดับประจำ Season 2 : เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน : เมื่อผู้เล่นตกปลาสำเร็จแล้ว จำนวน Value ของปลาถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสมของผู้เล่น ซึ่งคะแนนจะถูกแยกออกเป็นแต่ละแหล่งน้ำ แต่ละอันดับของแหล่งน้ำจะได้รางวัลเท่าๆกัน แล้วผู้เล่น 1 Address สามารถลงแข่งขันได้ทุกแหล่งน้ำ ไม่มีการจำกัด โดยผู้เล่นสามารถดูคะแนนของผู้เล่นได้ทางเว็บไซต์นี้ https://morningmoonvillage.com/leaderboard
ผู้เล่นแต่ละอันดับจะได้รับเงินรางวัลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลดังต่อไปนี้
อันดับที่
สัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลที่จะได้รับ
สัดส่วนเงินรางวัลสะสมเมื่อแยกแต่ละแหล่งน้ำ
1st
20%
5%
2nd
14%
3.5%
3rd
11%
2.75%
4th
7%
1.75%
5th
5%
1.25%
6-10th
3%
0.75%
11-20th
2%
0.5%
21-30th
0.8%
0.2%

รางวัลกระดานจัดอันดับประจำ Season 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 (หมดเวลากิจกรรม)

ช่วงเวลาของฤดูกาล : 14/10/2022 - 30/11/2022
กติกาการแข่งขัน : เมื่อผู้เล่นเก็บเกี่ยว GILL จากบ่อเลี้ยงปลา (Fish Pond) สำเร็จแล้ว จำนวน GILL ที่ถูกเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสมของผู้เล่น โดยคะแนนสุดท้ายที่จะถูกนำมาใช้ในการจัดอันดับให้ผู้เล่นบนกระดานจัดอันดับบ่อเลี้ยงปลา (Fish Pond Leaderboard) จะเลือกจากค่าที่น้อยกว่า ระหว่างคะแนนสะสมนี้ และจำนวน GILL ที่อยู่ในการครอบครองของผู้เล่น เมื่อจบฤดูกาลแข่งขัน ผู้เล่นแต่ละอันดับจะได้รับเงินรางวัลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลดังต่อไปนี้
อันดับที่
สัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลที่จะได้รับ
รางวัลอื่นๆ
1st
14%
Mystic Box x 1
2nd
8.5%
Mystic Box x 1
3rd
6%
Mystic Box x 1
4th
4.5%
Mystic Box x 1
5th
3.5%
Mystic Box x 1
6-10th
2.5%
-
11-15th
2%
-
16-20th
1.4%
-
21-50th
0.8%
-
51-100th
0.2%
-