รางวัลกิจกรรมตกปลา

รางวัลการแข่งขันตกปลาประจำฤดูกาล

รางวัลกระดานจัดอันดับประจำ Season 2 : เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน : เมื่อผู้เล่นตกปลาสำเร็จแล้ว จำนวน Value ของปลาถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสมของผู้เล่น ซึ่งคะแนนจะถูกแยกออกเป็นแต่ละแหล่งน้ำ แต่ละอันดับของแหล่งน้ำจะได้รางวัลเท่าๆกัน แล้วผู้เล่น 1 Address สามารถลงแข่งขันได้ทุกแหล่งน้ำ ไม่มีการจำกัด โดยผู้เล่นสามารถดูคะแนนของผู้เล่นได้ทางเว็บไซต์นี้ https://morningmoonvillage.com/leaderboard

ผู้เล่นแต่ละอันดับจะได้รับเงินรางวัลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลดังต่อไปนี้

อันดับที่สัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลที่จะได้รับสัดส่วนเงินรางวัลสะสมเมื่อแยกแต่ละแหล่งน้ำ

1st

20%

5%

2nd

14%

3.5%

3rd

11%

2.75%

4th

7%

1.75%

5th

5%

1.25%

6-10th

3%

0.75%

11-20th

2%

0.5%

21-30th

0.8%

0.2%

รางวัลกระดานจัดอันดับประจำ Season 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 (หมดเวลากิจกรรม)

ช่วงเวลาของฤดูกาล : 14/10/2022 - 30/11/2022

กติกาการแข่งขัน : เมื่อผู้เล่นเก็บเกี่ยว GILL จากบ่อเลี้ยงปลา (Fish Pond) สำเร็จแล้ว จำนวน GILL ที่ถูกเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสมของผู้เล่น โดยคะแนนสุดท้ายที่จะถูกนำมาใช้ในการจัดอันดับให้ผู้เล่นบนกระดานจัดอันดับบ่อเลี้ยงปลา (Fish Pond Leaderboard) จะเลือกจากค่าที่น้อยกว่า ระหว่างคะแนนสะสมนี้ และจำนวน GILL ที่อยู่ในการครอบครองของผู้เล่น เมื่อจบฤดูกาลแข่งขัน ผู้เล่นแต่ละอันดับจะได้รับเงินรางวัลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลดังต่อไปนี้

อันดับที่

สัดส่วนของเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาลที่จะได้รับ

รางวัลอื่นๆ

1st

14%

Mystic Box x 1

2nd

8.5%

Mystic Box x 1

3rd

6%

Mystic Box x 1

4th

4.5%

Mystic Box x 1

5th

3.5%

Mystic Box x 1

6-10th

2.5%

-

11-15th

2%

-

16-20th

1.4%

-

21-50th

0.8%

-

51-100th

0.2%

-

Last updated