กล่อง Material
เกี่ยวกับกล่อง Material
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Chance%
Tool Fragment
3
25.00%
Rag
3
25.00%
Scrap Metal
2
18.00%
Leather Piece
2
18.00%
Arcane Powder
1
4.50%
Runic Essence
1
4.50%
Mystic Oil
1
4.50%
Lucent Tear
1
0.50%
Copy link