กล่อง Material

เกี่ยวกับกล่อง Material

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Tool Fragment

3

25.00%

Rag

3

25.00%

Scrap Metal

2

18.00%

Leather Piece

2

18.00%

Arcane Powder

1

4.50%

Runic Essence

1

4.50%

Mystic Oil

1

4.50%

Lucent Tear

1

0.50%

Last updated