กล่อง Celestial Summoning II

เกี่ยวกับกล่อง Celestial Summoning II

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Cinder Spirit

1

15%

Verdant Spirit

1

15%

Aqua Spirit

1

15%

Radiant Spirit

1

15%

Dragon Pet

1

9.5%

Snake Pet

1

9.5%

Horse Pet

1

9.5%

Goat Pet

1

9.5%

Marong

1

0.5%

Maseng

1

0.5%

Mamia

1

0.5%

Mamae

1

0.5%

Last updated