ฟาร์ม

หว่านเมล็ดพืชหรือปลูกต้นกล้าเพื่อสร้างผลผลิต

ฟาร์มคืออะไร

ฟาร์มคือพื้นที่ขนาด 3x3 ตารางที่เตรียมไว้สำหรับการปลูกพืชผล พืชทุกชนิดสามารถถูกปลูกลงในฟาร์มได้ แต่อัตราการเติบโตของพืชแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของฟาร์มที่ผู้เล่นเลือก ในเกม Morning Moon Village เราได้นำแนวคิดของการ Yield-farming มาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของเกม ผู้เล่นไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่วุ่นวายเพื่อจะฝากเหรียญใน Liquidity Pool เหมือน DeFi ทั่วไป การฝากเหรียญในเกมนี้จะอยู่ในรูปแบบของการหว่านเมล็ดหรือการปลูกต้นกล้า และเฝ้าดูการเติบโตของผลผลิตได้อย่างเพลิดเพลิน ผู้เล่นยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสร้างผลกำไร ส่วนอัตราการเติบโตของพืชจะขึ้นอยู่กับประเภทของฟาร์มที่ผู้เล่นเลือก และอัตราผลกำไรที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจของเกมเป็นหลัก

ฟาร์มจะมีอยู่ 2 ประเภท ฟาร์มเมล็ด และฟาร์มต้นกล้า

ฟาร์มเมล็ด

ฟาร์มเมล็ดคือฟาร์มที่ต้องใช้เมล็ดพืชเพื่อปลูกพืชในฟาร์ม และผู้เล่นจะได้รางวัลเมื่อพืชเติบโต โดยพืชผลในฟาร์มประเภทนี้สามารถเน่าได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 48 ชั่วโมง และสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดโดยไม่มีข้อจำกัด

เมื่อผู้เล่นเปิดเมนูฟาร์ม (Farm) สำหรับฟาร์มเมล็ดจะมีข้อมูลที่แสดงขึ้นมาดังต่อไปนี้

 • ชื่อฟาร์ม [ "Tomato"]

 • ประเภทฟาร์ม ["CORE" คือฟาร์มที่ให้รางวัลโดยตัวเกม, แต่ "PARTNER" คือฟาร์มที่ให้รางวัลโดยพาร์ตเนอร์ของเกม]

 • ตัวคูณ ["8x", หมายถึงอัตราเติบโต 8 เท่า]

 • ผลกำไรที่ได้ ณ ปัจจุบัน ["Return Rate: 3 USD / seed / year" หมายถึง ฟาร์มนี้ถูกคาดว่าจะให้ผลตอบแทน 3 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับทุก ๆ เมล็ดที่ปลูกลงไป]

 • รางวัล ["Earn Tomato" = "ได้รับ TOMATO" เป็นรางวัล]

 • เงื่อนไข [Require TOMATO SEED = "ต้องใช้: TOMATO SEED" เพื่อปลูกในฟาร์มนี้]

ตัวเลือกสำหรับปรับแต่งฟาร์ม

 • BUILD [กดปุ่มนี้เพื่อสร้างฟาร์ม], การสร้างฟาร์มเปรียบได้กับการเชื่อมต่อ Smart Contract ของฟาร์ม

หลังจากสร้างฟาร์มสำเร็จแล้ว ผู้เล่นสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของฟาร์ม และมีตัวเลือกเพิ่มเติมได้แก่ : สถานะการทำฟาร์ม

 • จำนวนเมล็ดที่ปลูก [Return Rate = "Seed Planted: 100" หมายถึง ฟาร์มนี้มีจำนวนเมล็ดที่ถูกปลูกไปแล้ว 100 เมล็ด]

 • อัตราผลผลิต ["3 ผลผลิต/วัน" คืออัตราผลผลิตที่จะได้ในแต่ละวัน]

 • มะเขือเทศที่ได้รับ [ "Tomato Earned: 100" คือจำนวนมะเขือเทศที่ผู้เล่นจะได้รับหลังจากเก็บเกี่ยว]

 • มูลค่าสภาพคล่องโดยรวม [Total Liquidity"$1,000,000", คือสภาพคล่องที่อยู่ใน Pools ของฟาร์มนี้ ยิ่งมูลค่าสูง รางวัลที่ได้จะถูกแบ่งกันมากขึ้น]

 • ผลผลิตเน่าเสีย ["Rotten Tomato" , กรณีมะเขือเทศเน่าเสียจะบอกว่า มีจำนวนเน่าเสียเท่าไรที่ต้องเคลีย]

ตัวเลือกสำหรับการทำงานของฟาร์ม

 • ปลูก หมายถึงการปลูกเมล็ดลงในฟาร์ม จำนวนเมล็ดที่ปลูกลงไปจะส่งผลต่อ “อัตราผลผลิต” และ “จำนวนผลผลิตที่จะได้รับ” คลิ๊ก "Plant" เพื่อทำการปลูก

 • เคลื่อนย้าย คือการเปลี่ยนตำแหน่งของฟาร์ม คลิ๊ก "Move" เพื่อเคลื่อนย้ายตำแหน่งในการวางฟาร์ม

 • เก็บเกี่ยว คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่แล้ว เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจำนวนเมล็ดที่ปลูกจะกลายเป็นศูนย์ คลิ๊ก "Harvest" เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในทางเทคนิค เมล็ดจะถูกทำลาย (Burned) ทันทีเมื่อปลูกลงไปตามเงื่อนไขของ Smart contract ส่วนข้อมูลของเมล็ดที่ปรากฏอยู่บน UI ก็คือข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้เพื่อใช้คำนวณผลผลิตที่จะคาดว่าจะได้รับ สำหรับฟาร์มเมล็ด หลังจากเก็บเกี่ยว จำนวนเมล็ดที่ปลูกจะถูกปรับเป็นศูนย์ ไม่ว่าจะปลูกมานานแค่ไหนเมล็ดทุกเมล็ดในฟาร์มแห่งนี้จะถูกรีเซ็ต และผู้เล่นจะได้รับผลผลิต [ตามตัวอย่างคือ มะเขือเทศ] ตามจำนวนผลผลิตที่เติบโตแล้วกลับมา

ข้อควรระวัง! พืชในฟาร์มเมล็ดจะ “เน่า” เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 48 ชั่วโมง พืชที่เน่าแล้วจะไม่สามารถใช้การอะไรได้ ผู้เล่นต้องทำการเก็บผลผลิตที่เน่าเสียออกไป หรือระบบจะจัดการเก็บให้โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้เล่นหว่านเมล็ดเพิ่มในขณะที่พืชกำลังเติบโต

เมื่อผู้เล่นกดปุ่ม “ปลูก” พืชที่ยังไม่เน่าจะถูกเก็บเกี่ยวให้โดยอัตโนมัติ ส่วนเมล็ดที่ปลูกไปแล้วจะไม่ได้รับคืน (เนื่องจากเมล็ดถูกทำลายไปตั้งแต่การปลูกครั้งแรก) จำนวนเมล็ดที่ปลูกไปแล้ว (อยู่ใน Smart contract) จะไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้ วิธีเดียวที่จะสามารถเพิ่มจำนวนพืชได้คือต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียก่อน จากนั้นจำนวนเมล็ดที่ปลูกไปแล้วจะถูกปรับเป็นศูนย์ และจำนวนเมล็ดพืชที่ปลูกลงไปชุดใหม่ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นอันเสร็จกระบวนการ

ฟาร์มต้นกล้า

ฟาร์มต้นกล้าคือฟาร์มที่ต้องนำต้นกล้ามาปลูกเพื่อสร้างผลผลิตและรับรางวัลเมื่อพืชผลเติบโต โดยพืชผลในฟาร์มประเภทนี้จะไม่เน่าเสีย และสามารถปลูกได้นานเท่าที่ผู้เล่นต้องการ ต้นกล้าทุกชนิดสามารถนำมาปลูกในฟาร์มประเภทนี้ได้ ฟาร์มต้นกล้ามักให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฟาร์มเมล็ด แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้นเช่นกัน

เมื่อผู้เล่นเปิดเมนูฟาร์ม (Farm) สำหรับฟาร์มต้นกล้าจะมีข้อมูลที่แสดงขึ้นมาดังต่อไปนี้

 • ชื่อฟาร์ม [CORN-LKKUB]

 • ประเภทฟาร์ม ["CORE" คือรางวัลหลักที่จะได้จากตัวเกม, แต่ "PARTNER" คือรางวัลที่จะได้จากพาร์ตเนอร์ของเกม]

 • อัตราเติบโต ["Core 25x", หมายถึงอัตราเติบโต 25 เท่า],

 • ผลกำไรที่ได้ ณ ปัจจุบัน ["APR: 236%" หมายถึง ฟาร์มนี้ถูกคาดว่าจะให้ค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทนคิดเป็น 236% ของเงินต้นต่อปี]

 • เงื่อนไข ["Stake": LKKUB STEM ", ฟาร์มต้นกล้าต้องใช้การ “Stake” ต้นกล้าแทนการทำลายเมล็ด โดยต้นกล้าที่นำไปปลูกจะไม่หายไป ผู้เล่นสามารถนำต้นกล้ากลับมาใช้ใหม่ได้]

 • รางวัล [Earn Corn = "ได้รับข้าวโพด" เป็นรางวัล]

ตัวเลือกสำหรับปรับแต่งฟาร์ม

 • BUILD [กดปุ่มนี้เพื่อสร้างฟาร์ม], การสร้างฟาร์มเปรียบได้กับการสร้างธุรกรรมเพื่อใช้ Smart Contract ของฟาร์ม

หลังจากสร้างฟาร์มสำเร็จแล้ว ผู้เล่นตรวจสอบสถานะปัจจุบันของฟาร์ม และมีตัวเลือกเพิ่มเติมได้แก่ : สถานะการทำฟาร์ม

 • การ Stake ของคุณ ["100" หมายถึงจำนวนต้นกล้าที่ปลูกในฟาร์มนี้มีอยู่จำนวน 100 ต้น]

 • อัตราผลผลิต [Produce rate = "17,280 ผลผลิต/วัน" คืออัตราผลผลิตที่จะได้รับในแต่ละวัน]

 • CORN ที่ได้รับ [ Corn Earn "10" คือจำนวนข้าวโพด (Corn) ที่ผู้เล่นจะได้รับหลังจากเก็บเกี่ยว]

 • สภาพคล่องโดยรวม [Total Liquidity "$1,000,000", คือสภาพคล่องที่อยู่ใน Pools ของฟาร์มนี้ ยิ่งสภาพคล่องสูง รางัวลก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น]

ตัวเลือกสำหรับการทำงานของฟาร์ม

 • Stake หมายถึง การปลูกต้นกล้าลงในฟาร์ม ซึ่งจำนวนต้นกล้าที่ปลูกจะส่งผลต่อ “อัตราผลผลิต” การใช้ตัวเลือกนี้ ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จะถูกเก็บเกี่ยวโดยอัตโนมัติก่อนถึงจะสามารถปลูกต้นกล้าเพิ่มได้

 • ถอน หมายถึง หยุดการ Stake และนำต้นกล้ากลับเข้ามาที่ช่องเก็บของของผู้เล่น ซึ่งระบบจะทำการเก็บเกี่ยวให้โดยอัตโนมัติ คลิ๊ก "Withdraw" เพื่อทำการถอนต้นกล้า

 • เคลื่อนย้าย คือการเปลี่ยนตำแหน่งของฟาร์ม คลิ๊ก "Move" เพื่อเคลื่อนย้ายตำแหน่งฟาร์ม

 • เก็บเกี่ยว คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่แล้ว คลิ๊ก "Harvest" เพื่อเก็บเกี่ยว

สำหรับฟาร์มต้นกล้า หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ต้นกล้าที่ปักไว้จะไม่หายไป ต้นกล้าจะยังคงถูกปักต่อไปจนกว่าผู้เล่นจะตัดสินใจถอนต้นกล้าออก ผลผลิตที่เติบโตในฟาร์มประเภทนี้จะไม่เน่าเสีย ผู้เล่นสามารถปลูกต้นกล้าได้นานเท่าที่ต้องการ

วิธีการทำฟาร์ม

เมื่อผู้เล่นสร้างฟาร์มใหม่ ผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะปลูกพืชประเภทใดระหว่างเมล็ด/ต้นกล้า ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการคิดค่า Gas เนื่องจากเป็นการติดต่อกับ Smart contract แต่ถูกสร้างให้อยู่ในภาพลักษณ์ของเกม สำหรับข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น APR, อัตราการคูณ, จำนวนเมล็ดที่ปลูก, และจำนวนผู้เล่นที่ปลูกพืชประเภทเดียวกันจะแสดงอยู่ในเมนูฟาร์ม

ผู้เล่นสามารถเริ่มทำฟาร์มได้ทันทีที่หน้าบ้านของผู้เล่น

ขั้นตอนการทำฟาร์ม มีดังนี้

 1. หาเมล็ดพืชหรือต้นกล้ามาจากร้านค้าหรือ NPC ในเกม

 2. เมื่อได้เมล็ดพืชหรือต้นกล้ามาอยู่ช่องเก็บของแล้ว ให้กลับบ้านและเลือกสร้างฟาร์ม

 3. เลือกประเภทของฟาร์มที่ต้องการสร้าง โดยปัจจุบันจะมีตัวเลือกดังนี้

  • ฟาร์มเมล็ด

   • ฟาร์มมะเขือเทศ [ต้องใช้เมล็ดมะเขือเทศ]

   • ฟาร์มข้าวโพด [ต้องใช้เมล็ดข้าวโพด]

   • ฟาร์มกะหล่ำปลี [ต้องใช้เมล็ดกะหล่ำปลี

  • ฟาร์มต้นกล้า

   • ฟาร์ม L-KKUB [ต้องใช้ต้นกล้า L-KKUB]

    • มะเขือเทศ L-KKUB

    • ข้าวโพด L-KKUB

    • กะหล่ำปลี L-KKUB

   • ฟาร์ม L-KUSDT [ต้องใช้ต้นกล้า L-KUSDT]

    • มะเขือเทศ L-KUSDT

    • ข้าวโพด L-KUSDT

    • กะหล่ำปลี L-KUSDT

  *ต้นกล้าทั้งสองแบบสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าในเกม

 4. ตรวจสอบข้อมูลของฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนเลือก “สร้าง”

 5. เมื่อสร้างแล้ว ผู้เล่นสามารถเลือกพื้นที่ภายในเขตบ้านเพื่อสร้างฟาร์มได้ตามที่ต้องการ

 6. สร้างฟาร์มสำเร็จแล้ว

  • สำหรับฟาร์มเมล็ด ผู้เล่นสามารถเริ่มได้จากการหว่านเมล็ด เมล็ดเมื่อถูกหว่านไปแล้วจะถูกทำลายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  • สำหรับฟาร์มต้นกล้า ผู้เล่นสามารถเริ่มได้จากการปลูกต้นกล้า และสามารถถอนต้นกล้ากลับมาหรือเพิ่มต้นกล้าต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ แต่ทั้งสองอย่างนี้เมื่อดำเนินการแล้ว ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกเก็บเกี่ยวโดยอัตโนมัติ

 7. รอให้ผลผลิตเติบโต และเก็บเกี่ยว

ผลกำไรที่ฟาร์มทำได้

ชื่อฟาร์ม

ผลผลิตที่ได้

ราคาผลผลิต (LUMI)

ตัวคูณ (x) ของรางวัล / บล็อก

รางวัล LUMI / บล็อก

Crop reward per block

Base Reward per block (1x)

Tomato

Tomato

0.1

2

0.02

0.2

0.1

Corn

Corn

0.1

2

0.02

0.2

0.1

Cabbage

Cabbage

0.1

2

0.02

0.2

0.1

Tomato-LKKUB (Inactive)

Tomato

0.1

0

0

0

0.1

Corn-LKKUB (Inactive)

Corn

0.1

0

0

0

0.1

Cabbage-LKKUB (Inactive)

Cabbage

0.1

0

0

0

0.1

Tomato-LKUSDT (Inactive)

Tomato

0.1

0

0

0

0.1

Corn-LKUSDT (Inactive)

Corn

0.1

0

0

0

0.1

Cabbage-LKUSDT (Inactive)

Cabbage

0.1

0

0

0

0.1

Carrot

Carrot

0.1

8

0.8

8

0.8

Carrot-LKKUB (Inactive)

Carrot

0.1

0

0

0

0.1

Carrot-LKUSDT (Inactive)

Carrot

0.1

0

0

0

0.1

Cow-LUMI (Inactive)

Cow Milk

0.1

0

0

0

0.1

Coffee

Coffee Bean

0.1

3

0.03

0.3

0.1

Fish Pond

Gill

0.1

12

0.12

1.2

0.1

Blueberry

Blueberry

0.1

3

0.03

0.3

0.1

Chicken Farm

Egg

0.1

3

0.03

0.3

0.1

หมายเหตุ: ข้อมูลในตางรางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ผลผลิตของพืชทุกชนิดจะขายได้ในราคาเดียวกันเมื่อขายให้กับ NPC ที่ร้านค้า แต่มีความแตกต่างคืออัตราการเติบโตและจำนวนผลผลิตที่จะได้จากการเก็บเกี่ยวพืชแต่ละชนิด

 • บล็อก: ระยะเวลาต่อบล็อกของ Bitkub Chain คือ 5 วินาที

 • ตัวคูณ (x) ของรางวัลต่อบล็อก หมายถึง ตัวคูณจำนวนผลผลิตที่แต่ละฟาร์มจะผลิตได้ เช่น ฟาร์มเมล็ดจะสามารถผลิตได้ 8 ผลผลิต ขณะที่ฟาร์มต้นกล้า LKKUB สามารถผลิตได้ 20 ผลผลิตในเวลาที่เท่ากัน

 • รางวัลผลผลิตต่อบล็อก หมายถึง จำนวนผลผลิตที่จะได้รับในแต่ละบล็อก โดยในเกม ค่าพื้นฐานของแต่ละบล็อกอยู่ที่ 0.1 ผลผลิตต่อบล็อก (x1) ยกตัวอย่าง ฟาร์มเมล็ดมะเขือเทศที่ให้อัตรารางวัล 8X ตัวเลขที่แท้จริงคือ 0.8 ผลผลิตต่อบล็อก ซึ่งมาจากอัตรา (x) ของรางวัล x รางวัลผลผลิตต่อบล็อก

 • รางวัล LUMI ต่อบล็อก คือการคำนวณจำนวน LUMI ที่ผู้เล่นจะได้รับเป็นรางวัลคร่าว ๆ หากนำผลผลิตไปขายให้กับ NPC ที่ร้านค้าในเกม [มีราคาตายตัวที่ 0.1 LUMI] รางวัลผลผลิตต่อบล็อก = รางวัล LUMI ต่อบล็อก เช่น เมล็ดมะเขือเทศให้ผลผลิต 0.8 / บล็อก ดังนั้น ราคาผลิตจะเท่ากับ 0.08 LUMI คำนวณโดย 0.8 X 0.1 = 0.08

วิธีคำนวณรางวัลผลผลิตสำหรับผู้เล่นแต่ละคน

จำนวนผลผลิตที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนผู้เล่นที่ลงทุนในฟาร์มประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มีผู้เล่น 2 ที่ปลูกเมล็ดมะเขือเทศ ผู้เล่น A ปลูก 5 เมล็ด ผู้เล่น B ปลูก 15 เมล็ด ขณะที่ฟาร์มมะเขือเทศให้ผลผลิต 0.8 มะเขือเทศต่อบล็อก ผู้เล่น A จะได้ผลผลิต 0.2 ส่วนผู้เล่น B จะได้ผลผลิต 0.6 ต่อบล็อก ราคาขายของผลผลิตทุกชนิดจะเท่ากัน แต่ผลผลิตจากฟาร์มต้นกล้าจะเติบโตได้เร็วกว่า หมายความว่าฟาร์มต้นกล้าให้ผลผลิตสูงกว่าฟาร์มเมล็ดในเวลาเท่า ๆ กัน ซึ่งก็เหมือนกับการทำฟาร์มในชีวิตจริง ที่บางวิธีก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอีกวิธีหนึ่ง ขณะที่จำนวนต้นกล้าที่ปลูกและ APR อาจผันแปรไปตามมูลค่าของเหรียญ และจำนวนผู้เล่นที่ทำฟาร์มประเภทเดียวกัน (สภาพคล่องของฟาร์ม) แต่สิ่งที่ตายตัวคืออัตรา (x) จำนวนรางวัลต่อบล็อกสำหรับฟาร์มต้นกล้าจะสูงกว่าฟาร์มเมล็ดเสมอ

ภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฟาร์มของแต่ละผู้เล่นที่มีจำนวนพืชและผลผลิตแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจำนวนเมล็ด/ต้นกล้าที่ปลูก

Last updated