ฟาร์ม v.2

หว่านเมล็ดพืชหรือปลูกต้นกล้าเพื่อสร้างผลผลิต

ฟาร์ม v.2 คืออะไร

ฟาร์ม v.2 คือฟาร์มที่เพิ่มความสามารถให้รองรับการฝาก NFT ประเภท NFT Staking เพื่อใช้ในการทำฟาร์ม โดยความสามารถในการฟาร์มจะขึ้นอยู่กับค่า Stake Power ของ NFT ที่ใช้

ฟาร์ม v.2 มี 2 ประเภท ได้แก่

1. ฟาร์ม Stem v.2 คือฟาร์มที่รองรับการใช้ Stem และ NFT ในการปลูก โดยพลังในการฟาร์มจะคำนวนมาจากจำนวน Stem และค่า Stake Power ของ NFT ที่ Stake ไว้

2. ฟาร์ม NFT คือฟาร์มที่รองรับการใช้ NFT ในการปลูกเพียงอย่างเดียว เช่น ฟาร์ม TearDrop-LKUSDT-NFT ที่จะต้องใช้ NFT ที่มีค่า LKUSDT Stake Power ในการฟาร์ม เป็นต้น

pageNFT Staking

ฟาร์ม Cow-LUMI v.2

ฟาร์ม Cow-LUMI v.2 ยังไม่รองรับการฝาก NFT (NFT-Staking)

ฟาร์ม COW-LUMI v.2 เป็นฟาร์มที่อัพเกรดมาจากฟาร์ม Cow-LUMI ให้สามารถรองรับการฝากด้วย LUMI Stem ผู้เล่นจะต้องใช้ LUMI Stem ในการ stake เพื่อรับผลผลิต โดยผู้เล่นสามารถแลกซื้อ LUMI เป็น LUMI Stem ได้ในหน้าต่าง Stem Shop ในอัตราราคา 1:1 เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LUMI Stem สามารถดูได้ที่

pageร้านค้า

รางวัลผลผลิตของฟาร์ม v.2

ชื่อฟาร์ม

ผลผลิตที่ได้

ราคาผลผลิต (LUMI)

ตัวคูณ (x) ของรางวัล / บล็อก

รางวัล LUMI / บล็อก

Crop reward per block

Base Reward per block (1x)

Tomato-LKUSDT v.2

Tomato

0.1

16

0.16

1.6

0.1

Corn-LKUSDT v.2

Corn

0.1

16

0.16

1.6

0.1

Cabbage-LKUSDT v.2

Cabbage

0.1

16

0.16

1.6

0.1

Carrot-LKUSDT v.2

Carrot

0.1

16

0.16

1.6

0.1

TearDrop-LKUSDT-NFT

TearDrop

0.1

3

0.03

0.3

0.1

Cow-LUMI v.2

CowMilk

0.1

8

0.08

0.8

0.8

Tomato-LKKUB v.2

Tomato

0.1

20

0.20

2.0

0.1

Corn-LKKUB v.2

Corn

0.1

20

0.20

2.0

0.1

Cabbage-LKKUB v.2

Cabbage

0.1

20

0.20

2.0

0.1

Carrot-LKKUB v.2

Carrot

0.1

20

0.20

2.0

0.1

Bubble-LKKUB-NFT

Bubble

0.1

3

0.03

0.3

0.3

หมายเหตุ: ข้อมูลในตางรางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน

การอัพเกรดฟาร์ม v.2

ฟาร์ม v.2 จะเริ่มต้นที่ระดับ LV.1 และผู้เล่นสามารถอัพเกรดฟาร์ม v.2 เป็น LV ที่สูงขึ้นได้ด้วย LUMI โดยทุก LV ที่เพิ่มขึ้นผู้เล่นจะสามารถ Stake จำนวน NFT ได้มากขึ้น และได้ตัวคูณพลังขุด (NFT Stake Power Multiplier) ที่มากขึ้นตามไปด้วย

Level (LV)

LUMI ที่ใช้ในการอัพเลเวล

จำนวน NFT Staking ที่รองรับ

NFT Stake Power Multiplier

LKUSDT Farm Level 1

0

1

100%

LKUSDT Farm Level 2

12

2

110%

LKUSDT Farm Level 3

25

3

122%

LKUSDT Farm Level 4

36

4

135%

LKUSDT Farm Level 5

47

5

150%

LKKUB Farm Level 1

0

1

100%

LKKUB Farm Level 2

20

2

110%

LKKUB Farm Level 3

40

3

122%

LKKUB Farm Level 4

60

4

135%

LKKUB Farm Level 5

75

5

150%

หมายเหตุ: ข้อมูลในตางรางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน

Last updated