กล่อง Furry Summoning

เกี่ยวกับกล่อง Furry Summoning

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Wise Black Cat

1

12%

Happy White Cat

1

12%

Brave Brown Cat

1

12%

Dozy Grey Cat

1

12%

Mellow Speckled Cat

1

12%

Grumpy Orange Cat

1

7.8%

Swashbuckling Orange Cat

1

7.8%

Laboratory Orange Cat

1

7.8%

Goofy Orange Cat

1

7.8%

Savvy Orange Cat

1

7.8%

Nekomata

1

1%

Last updated