ไข่ Grassy Dotted Egg

เกี่ยวกับ Grassy Dotted Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Funny Chicken Pet

1

Epic

90

Ebony Chick

1

Epic

10

Last updated