ไข่ Grassy Dotted Egg
เกี่ยวกับ Grassy Dotted Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Funny Chicken Pet
1
Epic
90
Ebony Chick
1
Epic
10
Copy link