พื้นที่สำหรับ Multiplayer

ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้าน มาร่วมพูดคุยกับชาวบ้านกันเถอะ

พื้นที่สำหรับ Multiplayer คืออะไร

เป็นพื้นที่ ที่ผู้เล่นสามารถพบเจอผู้เล่นอื่นได้ สามารถพูดคุยตั้งห้องสนทนา พบปะทำกิจกรรม และอีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของ Npc ต่างๆ ที่คอยให้บริการผู้เล่นในเรื่องต่างๆ ผู้เล่นสามารถใช้งาน Npc ได้ด้วยการเข้าไปคุยกับ Npc ต่างๆที่กระจายอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ โดยปัจจุบันพื้นที่สำหรับ Multiplayer มีสองส่วนหลักๆคือ 1. หมู่บ้าน (Village) 2. จตุรัสกลางเมือง (Town Sqaure)

หมู่บ้าน (Village)

จตุรัสกลางเมือง (Town Square)

Pandora Island

Last updated