กล่อง Celestial Summoning III

เกี่ยวกับกล่อง Celestial Summoning III

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Cinder Spirit

1

15%

Verdant Spirit

1

15%

Aqua Spirit

1

15%

Radiant Spirit

1

15%

Monkey Pet

1

9.5%

Rooster Pet

1

9.5%

Dog Pet

1

9.5%

Pig Pet

1

9.5%

Wok

1

0.5%

Raka

1

0.5%

Cho

1

0.5%

Kun

1

0.5%

Last updated